X

Nytt pris på värme från 1 januari 2021

Nytt pris från 2021 – godkända i Prisdialogen

Priset på värme för 2021 är nu klart och i dagarna blev vi godkända i Prisdialogen. Inom kort kommer din värmebudget för nästa år som är baserad på det nya priset och ett normalår.

Från den 1 januari 2021 höjs priset på värme med 2,5 procent. För en trerumslägenhet på 75 m2 innebär höjningen en ökad kostnad med cirka 15 kronor per månad.

För en villa på 130 m2 med genomsnittlig förbrukning, innebär höjningen en ökad kostnad med cirka 30 kronor i månaden. Bor du i en nybyggd och energisnål villa i samma storlek blir ökningen något lägre, cirka 20 kronor i månaden.

Kostnadsbaserad prissättning

Vår prissättning är kostnadsbaserad – det betyder att den följer vår kostnadsutveckling samtidigt som den alltid ska vara konkurrenskraftig jämfört med alternativa uppvärmningsformer. Höjningar kan därför bara ske så länge vårt pris är lägre än konkurrerande alternativ. Nästa års höjning är en följd av att kostnaden för att producera värmen har ökat. Prislistorna för 2021 hittar du här.

Prisdialogen stärker kundens ställning och skapar förutsägbarhet

Norrenergi är sedan flera år med i Prisdialogen – ett initiativ som Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Energiföretagarna och Fastighetsägarföreningen har tagit för att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Varje år träffar vi våra större kunder vid ett par tillfällen och diskuterar vår prissättning, hur det ser ut några år framåt i tiden och vad vi gör för att hålla nere våra kostnader. Resultatet av Prisdialogen är bland annat ett dokument som kallas ”Prisändringsmodell” och som nyligen godkändes av Prisdialogens styrelse. Dokumentet, som även innehåller en prognos för vår prisutveckling tre år framåt, hittar du här.

Håll utkik efter din värmebudget

För att underlätta för dig som är kund räknar vi varje år fram er budgeterade värmeanvändning för kommande år. Budgeten är räknad utifrån ett normalkallt år och priset som gäller under nästa år. Så snart vi är klara med 2021 års budgetar meddelar vi dig via e-post. Du som är villakund får budgeten hemskickad. Om du är osäker på om vi har din e-postadress så hör gärna av dig till oss på kontakt@norrenergi.se. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar.