X

Nya samarbetspartners

Nya samarbetspartners stöttar vår digitala transformation

Nyligen blev Norrenergis upphandling inom digitalisering klar och vi är glada att kunna presentera våra nya samarbetspartners: Consid, Forefront och Knowit.

Den pågående digitaliseringen i vårt samhälle öppnar upp för helt nya möjligheter. Det gäller energibranschen såväl som alla andra branscher. På Norrenergi är vi sedan en tid igång med vår digitala transformation och genom att knyta nya samarbetspartners till oss vill vi ta ett rejält kliv framåt.

– Med hjälp av våra samarbetspartners vill vi öka vår kapacitet och förmåga inom flera olika områden. Det handlar både om att utveckla vår verksamhet och att ta fram nya lösningar för att skapa bättre kundupplevelser, säger Johan Grünwedl, ansvarig för upphandlingen på Norrenergi.

Affärsutveckling - tjänster för energieffektivisering

Teknikutveckling och digitalisering har en nyckelroll i utvecklingen av nya tjänster och skapar förutsättningar i arbetet med att möta olika kundbehov. Många efterfrågar hjälp att energieffektivisera och nyligen har vi utvecklat tjänsten Värmesmart, som tack vare smarta algoritmer kan ge energibesparingar på upp till 12 procent. Det här är bara början på den utveckling som digitaliseringen möjliggör.

Verksamhetsutveckling och effektiva processer

Det är inte enbart i gränssnittet mot kunderna som digitaliseringen har betydelse. Vi ser stora möjligheter för hela vår verksamhetsutveckling och inte minst i våra interna processer.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera de bästa medarbetarna. Då måste vi ligga i framkant inom digitaliseringsområdet och se till att våra processer är effektiva, och erbjuda medarbetarna verktyg som förenklar vardagen, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.