X

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrkyla

Nu har vi tagit fram nya allmänna avtalsvillkor för fjärrkyla. Villkoren bygger på avtalsvillkoren för fjärrvärme och börjar gälla den 1 januari 2018.

Som vi tidigare berättat har vi tagit fram en ny prissättning för fjärrkyla. I samband med det har vi passat på att göra om de allmänna avtalsvillkoren, som nu är godkända av Norrenergis styrelse.

Vi har utgått från fjärrvärmens allmänna avtalsvillkor som är framtagna tillsammans med kundorganisationerna SABO, Riksbyggen, m.fl. Därefter har vi anpassat dem till fjärrkylan. Det blir därmed lätt för dig som har fjärrvärme att känna igen dig i de nya allmänna avtalsvillkoren.

Du hittar dem här till höger, där du även hittar information om vår nya prissättning för fjärrkyla.