X

Ny prissättning för fjärrkyla från årsskiftet

Ny prissättning för fjärrkyla från årsskiftet

Den första januari införde vi vår nya prissättning för fjärrkyla som bland annat innebär att fjärrkylkunderna får betalt för den värme som returneras under vintern.

– Under det gångna året har vi träffat de allra flesta av våra fjärrkylkunder. Det har varit bra samtal där vi gått igenom de nya förutsättningarna, säger Mattias Tellrud, produkt- och säljchef på Norrenergi.  

Med den nya fjärrkylprissättningen har vi förändrat vårt synsätt – under vintern kommer fjärrkylkunderna att leverera värme, istället för att använda fjärrkyla. En förändring som innebär att kunden på vintern får betalt för den returnerade värmen, som återvinns och blir till fjärrvärme.

– Det finns helt klart ett värde i den värme som kommer tillbaka från våra kylkunder vintertid – vi kan producera ny fjärrvärme av den! Det avspeglar sig i vår nya prislista, och förhoppningsvis ska det skapa drivkrafter för våra kunder att lämna över ännu mer spillvärme vintertid via vårt kylnät.

Resurssmart och påverkbar

Med den nya prissättningen går alla delar i priset att påverka. Det kan fungera som en morot för att effekt- och energieffektivisera den egna fastigheten. Tack vare den typen av åtgärder kan resurserna användas mer effektivt. Och dessutom gör det att vi tillsammans, steg för steg, optimerar fjärrvärme- och fjärrkylsystemet.

Vi hjälper dig gärna 

Prissättningen började gälla den 1 januari 2018. Om du har några frågor kring din fjärrkyla är du välkommen att kontakta vår marknadsingenjör Daniel Nyqvist på telefon 070-325 06 94 eller via e-post, fornamn.efternamn@norrenergi.se, eller så hör du av dig till oss på Kundservice

Här hittar du mer information.