X

Nu streamar vi vintersäsongen – tillsammans är vi resurssmarta

Nu streamar vi vintersäsongen

Snö i mängder och vintertemperaturer gör kanske att du tänker lite extra på din uppvärmning. Med vår värme har du en bekväm och trygg uppvärmning, som dessutom gör ny energi av sådant som blir över.

Konstant värme, färdig att streama 

Med hjälp av vårt fjärrvärmenät skapas kretslopp som ger konstant värme, klar att använda när du vill. Ungefär som du streamar serier, kan du alltså streama din värme, med hjälp av fjärrvärme. Med hjälp av rörledningarna under marken, i gatan där du går, kan vi kan flytta värme som blir över till dem som behöver.

Återvunnet, förnybart och resurssmart

Det går att använda i stort sett vilken energikälla som helst i produktionen av fjärrvärme. och de allra flesta bränslen som används skulle annars bara gå till spillo. Vi använder nästan uteslutande förnybara bränslen och återvunnen värme, som träpulver från sågverksindustrin och värmen i renat avloppsvatten. De senaste åren har vår värme varit mer än 99 % förnybar – 2020 var andelen förnybart 99,7 %.

Vi hjälper dig använda värmen effektivt

Nu streamar vi vintersäsongen! Hör gärna av dig om du har frågor om din värme – eller logga in på ditt norrenergikonto och ta en titt på våra energitjänster som hjälper dig använda värmen så effektivt som möjligt.