X

Nu startar utbyggnaden av Brommas nya nät för fjärrkyla

Nu startar utbyggnaden av Brommas nya nät för fjärrkyla

Rören som Norrenergi lägger ska transportera kyla från Solnaverket vid Solna strand fram till Hangar 5 i Bromma Blocks-området. Det gör det möjligt att svalka kontor, handel och industri längs med vägen. Som ett första steg läggs rören på botten av Bällstaviken, parallellt med Huvudstabron.

När kommunägda Norrenergi börjar bygga ut fjärrkyla längs med Ulvsunda industriområde, med slutdestination Bromma Blocks-området, är första steget sträckan ner till och under Bällstaviken. Trafiken över Huvudstabron påverkas inte men gång- och cykeltrafik längs med Bällstaviken kommer att ledas om under några månader, från slutet av oktober till slutet på februari.

– Rören kommer i 16-meterslängder som vi svetsar samman, fyller med vatten och proppar igen i ändarna. Sen sänker vi dem till sjöbottnen och ansluter dem mot de rörschakt som finns på båda sidor om viken, berättar Magnus Adolfsson, projektledare på dykeri- och sjöarbetsföretaget Sventab.

Samtidigt med arbetet vid Huvudstabron pågår arbeten runt Ulvsundavägen i höjd med Bromma Blocks, vilket medför att gång- och cykeltrafiken leds om vid sidan om arbetet.

Arbetet med att bygga ut fjärrkyla till Bromma är omfattande men lösningen är hållbar, sett till både klimat och ekonomi. Fjärrkyla bygger på samma principer som fjärrvärme. Det är bekvämt, driftsäkert och ett resurssmart sätt att få en behaglig inomhustemperatur. Dessutom är fjärrkylan från Norrenergi helt förnybar.

– Istället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat är det bättre att ha ett större gemensamt system där vi fokuserar på att hela tiden utveckla och ha koll på miljöprestanda och effektivitet. Det ger både stora kostnads- och miljöfördelar, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Fjärrkylan till Hangar 5 i Bromma beräknas vara fullt utbyggd nästa höst och under arbetets gång kan fastighetsägare längs hela sträckningen ansluta sina fastigheter.

191023 Karta Solna strand.jpg Röda prickar visar omdirigering av gång- och cykelbana vid Solna strand


Vid frågor, kontakta:
Monica Vilhelmson
kommunikationschef
monica.vilhelmson@norrenergi.se
Telefon: 08-475 05 60