X

Nu är vi nästan klara med fjärrkylledningen

Arbetet med att bygga ut fjärrkylan i Solna med en ny fjärrkylledning mellan Hagalund och Sundbybergsverket vid Golfängarna är nu snart klart.

Nu är vi nästan klara med fjärrkylledningen

Arbetet med att bygga ut fjärrkylan i Solna med en ny fjärrkylledning mellan Hagalund och Sundbybergsverket vid Golfängarna är nu snart klart. Ledningen har byggts för att möta den ökande efterfrågan och öka leveranssäkerheten för våra befintliga kunder. 

Under det gångna året har Norrenergi byggt en helt ny ledning för fjärrkyla för att knyta samman Solna och Sundbybergs produktionsanläggningar. Arbetet med den drygt 2,5 kilometer långa ledningen är nu klart och inom kort är alla gator helt återställda. 

Klimatsmart och behaglig inomhustemperatur

Fjärrkyla är ett klimatsmart sätt att få en behaglig temperatur i fastigheter som köpcentrum, kontor och sjukhus. Värmeintensiva lokaler som datahallar behöver också kyla för att inte utrustning ska ta skada. Genom den nya fjärrkylledningen och sammankopplingen av de två näten kan vi förse fler med fjärrkyla. Dessutom ökar leveranssäkerheten för befintliga kunder. 

Fjärrkyla är effektiv och miljösmart då det går åt mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Norrenergi producerar fjärrkyla genom överskottskyla från värmeproduktionen, frikyla från kallt havsvatten och kylmaskiner när behovet är som störst.

Alla gator återställda inom kort

I somras togs ledningen i drift och alla arbetsytor ska vara återställda inom kort. Viss asfaltering och slutbesiktningar återstår. Här finns detaljerad information om de olika sträckningarna

Varmt tack till alla er som berörts för tålamod och förståelse under arbetets gång.