X

Hållbarhetsredovisning

Nu är den här - vår hållbarhetsredovisning för 2018

2018 ramades in av firandet av vårt 25-årsjubileum. Den varma sommaren ledde också till kylrekord i leveranserna av fjärrkyla. Under året har vi fortsatt utveckla vår verksamhet utifrån våra kunders behov och med högt ställda miljökrav. Andelen förnybart i vår produktion var fortsatt hög – 98,8 %.

2018 jubilerade vi. Tillsammans med kunder och allmänhet firade vi att det var 25 år sedan Norrenergi bildades. Firandet sammanföll också med lanseringen av vår nya visuella identitet. Den 25 år gamla logotypen byttes ut mot en ny som bättre speglar det företag vi är idag – ett företag som värnar om miljön och människorna runt omkring oss.

Rekordvärme ledde till kylrekord

Den rekordvarma sommaren satte vår fjärrkyla på prov och leveranserna slog rekord – 76 GWh att jämföra med 58 GWh 2017. För att förstärka produktionen av fjärrkyla har vi under 2018 fortsatt arbetet med att utreda möjligheten att använda ett nedlagt bergrum för lagring av kallt vatten.

Kundnytta i fokus

Utvecklingen av digitala lösningar fortsätter och förändrar successivt vårt kunderbjudande. Efter lyckade pilottester kunde vi lansera tjänsten Värmesmart för kunder med flerbostadshus. Smarta och självlärande algoritmer gör det möjlighet att jämna ut energianvändningen i hela fastigheten. Sammantaget kan systemet ge besparingar på upp till 8 procent energi.

Under året fördjupade vi vår kunddialog för att förstå vad våra kunder vill ha. Genom djupintervjuer följer vi våra kunders ”resa” i kontakten med oss. Syftet är att förstå våra kunders behov i grunden så att vi kan ge den bästa servicen.

I redovisningen hittar du också en intervju med en av våra kunder. Läs mer om Stiftelsen Stockholms studentbostäders ambitiösa miljö- och klimatmål på sidan 15.

Fortsatt utveckling av Solnaverket

På Solnaverket arbetar vi med ständiga förbättringar för att effektivisera vår produktion. Ett exempel på detta är att vi förra året bytte ut en av våra elångpannor mot en mer effektiv pelletspanna, vilket sparar både pengar och miljö. Vi lyckades också delfinansiera projektet genom effektiviseringsfonden inom Bra Miljöval.

Med siktet inställt på att få en helt fossilfri produktion har arbetet med nytt miljötillstånd för Solnaverket fortsatt under året. I mars lämnades ansökan in till Mark- och miljödomstolen. 

Attraktiv och stimulerande arbetsplats

Under året har vi fortsatt jobba med delaktighet och aktiviteter över avdelningsgränserna. På årets Norrenergidag, där alla medarbetare träffas, diskuterade vi ledarskap, något som sedan resulterade i en tydlig beskrivning av ledaruppdraget på Norrenergi. Vi vill vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats där medarbetarna mår bra. Ett kvitto på att vi är på rätt väg, är vår medarbetarundersökning och den glädjande placeringen i Attraktiv Arbetsgivarindex. Läs mer på sidan 24-26.

Välkommen att läsa mer i vår hållbarhetsredovisning och årsredovisning.

190410 Hållbarhetsred2.jpg