X

Vad är hållbarhet för oss?

Det berättar vi i vår hållbarhetsredovisning.

Norrenergis hållbarhetsredovisning publiceras idag

Uppstart av arbetet med att leverera kyla till Bromma och samarbetet med AIK Fotboll. Strategisk utvecklingsplan för åren framåt och streamad värme och kyla. Vårt 2019 var fullt av intressanta möten och händelser som vi berättar om i vår hållbarhetsredovisning som publiceras idag.

2019 var året då vi började streama vår värme och kyla. Ett nytt kommunikationskoncept togs fram i samarbete med examensarbetare från Berghs School of Communication. Syftet med att ändra sättet vi pratar om det vi levererar var att visa på tillgängligheten i våra tjänster och göra det lite lättare att förstå. 

99,2 % förnybart och kyla till Bromma

Vi är stolta att ha levererat 99,2 % förnybar värme 2019 och över utbyggnaden av kyla till Bromma som gör att fler kan svalka kontor och affärslokaler med helt förnybar fjärrkyla. Klimatutmaningen tog stor plats på agendan under året. Digitalisering och AI är andra områden som fortsätter vara i fokus. Kopplat till detta ser vi många förändringar som berör vår verksamhet. Vi ska vara väl förberedda och kunna leverera tryggt säkert och hållbart även när omvärlden förändras. Därför har framtiden fått mycket fokus under året som gick. Tillsammans har alla medarbetare i företaget arbetat fram en strategisk plan för vår utveckling de närmaste fyra åren och vi har också gått med i energibranschens färdplan för fossilfri uppvärmning.

Samarbeten för positiv samhällsutveckling 

Under året startade vi också samarbetet med AIK Fotboll där vi bland annat stöttar ungdomsfotbollen. Tillsammans tar vi avstamp i ambitionen att vilja vara en positiv kraft i samhället vi verkar i. Att stötta lokala föreningar är ett sätt att ta ett lokalt och socialt ansvar och bidra till samhällsutveckling. 

För oss handlar långsiktig hållbarhet om mer än att värma element och varmvatten med förnybar energi. Vi vill bidra till samhällsnytta på flera plan. Mer om hur vi arbetar för att nå det målet hittar du här i vår hållbarhetsredovisning. Hela vårt ekonomiska resultat hittar du här i vår årsredovisning.

HR 2019 framsida 500x.png