X

Norrenergi stödjer UNHCR och SOS Barnbyar

Medias rapportering med starka bilder från den pågående flyktingsituationen den senaste tiden har knappast undgått någon. Vi är många som berörts och vi är många som vill hjälpa. 

Den pågående flyktingsituationen är den mest dramatiska sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt från krig och våld. De ser ingen annan utväg trots att de vet att flykten är förknippad med stora risker.

Norrenergi har valt att stödja två organisationer som har en mycket viktig roll i det akuta skedet av flyktingkrisen: UNHCR, FN:s flyktingorgan, som är på plats längs flyktvägarna för att ge skydd och nödhjälp, samt SOS Barnbyar som hjälper barn som flyr ensamma, eller som kommit ifrån sina föräldrar på grund av det kaosartade tillstånd som råder. 

Vi hoppas att vårt och alla andras engagemang ska kunna bidra till att förbättra situationen för de som befinner sig på flykt.