X

Norrenergi medlem i Prisdialogen

Norrenergi är nu medlem i Prisdialogen som är en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och öka insynen samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. 

Under det gångna året har Norrenergi genomfört flera samrådsmöten med några av sina största kunder. Samtalen har fokuserat på en modell för prisändringar för åren 2016 – 2018 där kundernas synpunkter tagits till vara i modellens utformning. Efter att Prisdialogens styrelse prövat modellen, har de gett sitt godkännande till Norrenergi som medlem i Prisdialogen. Den framtagna prisändringsmodellen redogör bland annat för hur Norrenergis kostnader är fördelade, hur priserna sätts och hur prisutvecklingen de närmsta åren ser ut.

– Vi är väldigt glada att vi nu är igång med Prisdialogen. Det är något som flera av våra kunder har efterfrågat, säger marknadschef Mattias Lindberg. Mötena har varit både intressanta och givande, och de har fördjupat vår kunskap om vad som är viktigast för våra kunder och vilka behov de har.

Ökad transparens och bättre förutsägbarhet
– När det gäller priser är behovet av transparens och förutsägbarhet stort och här tror vi att vår prisändringsmodell kan göra skillnad, säger vd Stefan Persson. Förutom prisfrågan har vi i våra möten också diskuterat ämnen som samarbeten kring energibesparingar som gynnar båda parter, miljövärden och kundservice. Vi vill utveckla fjärrvärmen tillsammans med våra kunder och ser fram emot den fortsatta dialogen.

Oförändrad prisnivå nästa år
Prisändringsmodellen avser Norrenergis normalprislista för fjärrvärme och innebär att priset under 2016 ligger kvar på samma nivå som för 2015. Från 2016 till 2017 förändras priset som mest med konsumentprisindex KPIF, såväl uppåt som nedåt, och för 2018 bedöms priset behöva justeras med mellan två och som högst fyra procent. Normalprislistan gäller för näringsidkare och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om Prisdialogen på prisdialogen.se 

 

Prisdialogen-logotyp-med-devis-RGB-liten-400.jpg