X

Norrenergi lanserar konceptet Streamad värme och kyla tillsammans med studenter från Berghs

Idag lanserar Norrenergi sitt nya kommunikationskoncept Streamad värme och kyla. Konceptet innebär att Norrenergi förenklar begreppen fjärrvärme och fjärrkyla och benämner dem Streamad värme och kyla för att visa på tillgängligheten i leveransen.

Redan 1953 anslöts de första fastigheterna i Sundbyberg till fjärrvärme och fick sin värme genom strömmat varmt vatten. Sedan 1995 levererar Norrenergi även fjärrkyla till kontor och köpcentrum genom strömmat kallt vatten.

Det var i samband med examensprojektet på Berghs School of Communication, då en grupp studenter fick Norrenergi som kund, som uttrycket Streamad värme och kyla myntades. Konceptet är en följd av att många människor generellt har ett lågt intresse för fjärrvärme, och därmed inte mycket kunskap kring Norrenergis verksamhet. Det nya konceptet ska bidra till att fjärrvärme blir mer lättförståeligt och tillgängligt för mottagaren. Genom att kommunicera fjärrvärme som streamad värme och fjärrkyla som streamad kyla, får Norrenergi en tydligare position i konsumenternas vardag.

– Vi visste faktiskt inte mycket om fjärrvärme när vi fick Norrenergi som kund och insåg ganska snabbt att många andra hade lika låg kunskap som vi. Vi ville därför göra fjärrvärme mer modernt och lättförståeligt för konsumenten, säger Filip De Souza, student på Berghs.

– Vi är mycket imponerande av studenternas strategiska och kreativa förmåga, säger kommunikationschef Monica Vilhelmson. Vi vände oss till Berghs eftersom vi ville ha nya infallsvinklar i vår kommunikation för att bättre förmedla vad vi faktiskt levererar: strömmat vatten som värmer och svalkar våra hållbara städer. Så enkelt och så bra!

Konceptet Streamad värme och kyla är starten på en långsiktig kommunikation där fjärrvärme kommuniceras på ett mer modernt och förenklat sätt, detta eftersom fjärrvärme faktiskt alltid varit streamad.

– Vi ser stora möjligheter i att använda ett nytt språk som mer förmedlar vårt erbjudande idag, 2019, säger marknadschef Maria Carvinge. Fjärrvärme har funnits i många år men hela tiden utvecklats så att kunden själv ska slippa tänka på att uppgradera sin värme. Med streamad värme och kyla hoppas vi öka kunskapen om vårt erbjudande och stärka relationen till våra kunder.