X

Norrenergi förbereder inträde i Prisdialogen

Norrenergi har fattat beslut om att under 2015 genomföra inträdesprocessen för att bli medlem i Prisdialogen. 

Prisdialogen är en modell för prövning av prisändringar gällande fjärrvärme, och har tagits fram av Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling på fjärrvärme. 

Genom Prisdialogen kan vi tillgodose ett önskemål som flera av våra kunder framfört. Norrenergis största kunder, samt representanter för större bostadsorganisationer, kommer att bjudas in till såväl informationsmöten som samrådsmöten. Dialogen påbörjas redan under första kvartalet 2015. Mer information om Prisdialogen hittar du här. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till marknadschef Mattias Lindberg på telefon 08-475 04 97, eller till vår produkt- och säljchef Mattias Tellrud, 08-475 04 16.