X

Norrenergi får nytt utseende

Norrenergi får nytt utseende

I år är det 25 år sedan Norrenergi bildades. Den logotyp som då togs fram har hängt med oss utan större förändring fram till idag. Vår verksamhet däremot, har gått igenom stora förändringar under åren. För att spegla det företag vi är idag och vår inriktning framåt, förändrar vi nu vårt utseende – vår visuella identitet.

Vi inledde vårt varumärkesarbete i början av 2017 och syftet var att se hur vi kan förstärka och förtydliga vårt varumärke. Sedan dess har alla medarbetare deltagit i processen som inleddes med att diskutera vilka vi är, vad vi står för och hur vi ser ut. Steg för steg har vi ringat in vår gemensamma uppfattning om vilket företag Norrenergi är och vilket utseende vi tycker stämmer med vår verksamhet idag. Resultatet blev en helt ny visuell identitet.

Varför byter vi visuell identitet?

Ett företags visuella uttryck ska förstärka företagets identitet och ge rätt associationer. Vårt varumärkesarbete visade att vår gamla logotyp inte längre stämde med vilka vi är och de värden vi står för. För att stämma överens med det moderna och miljömedvetna företag som Norrenergi idag är, har vi tagit fram en ny visuell identitet med en ny logotyp. I december godkände styrelsen vårt förslag.

– Under det kvarts sekel som passerat har Norrenergi utvecklats och förändrats – vår produktion är nästan helt förnybar och inriktningen framåt är att fånga upp överskottsenergi runt om i städerna. Vi vill vara en resurssmart partner genom att hjälpa våra kunder att spara energi. Det tjänar vi alla på, säger kommunikationschef Monica Vilhelmson.

– Vi hoppas att vårt nya utseende ska göra det lättare att associera till det företag vi är – ett företag som värnar om miljön och människorna runt omkring oss. Det bygger också stolthet internt när vi ser ut som vi känner oss. Och som en bonus kanske vi slipper särskrivningen av Norrenergi?

Hur gör vi det?

Förändringen kommer att ske successivt med start här på hemsidan och nya fasadskyltar. Vi väljer att återanvända så mycket som möjligt på olika sätt och avvaktar med att byta ut vissa saker tills de tjänat ut. Därför kommer du att kunna se både vår gamla och nya logotyp under året.

Läs gärna mer om omställningen till vårt nya utseende och tänket bakom logotypen här.