X

Norrenergi återvinner överskottsvärme från datacenter i Solna

Istället för att gå till spillo ska den användas för att förse fler med värme.

Norrenergi återvinner överskottsvärme från datacenter i Solna

Inom kort går den första överskottsvärmen från ett datacenter i Solna in på Norrenergis fjärrvärmenät. Istället för att gå till spillo ska den användas för att förse fler med värme. Värmen motsvarar en årlig uppvärmning av 100 normalstora villor.

När datacentrets servrar arbetar genererar de värme. Idag används den värmen för att värma den egna fastigheten, men under delar av året genererar servrarna mer värme än fastigheten behöver. Istället för att värmen bara ska gå förlorad, kommer Norrenergi nu ta vara på den. Överskottsvärmen går direkt in på fjärrvärmenätet och värmer fler kunder, samtidigt som det också lönar sig för fastighetsägaren.

– Det här avtalet innebär att vi tagit ett viktigt steg i arbetet med att kunna erbjuda en produkt som möjliggör återvinning av överbliven värme runt om i städerna, säger Staffan Stymne, chef för strategi och utveckling på Norrenergi. Det känns väldigt roligt och vi hoppas att det kommer leda till fler resurssmarta samarbeten framöver.

I projektet har Norrenergi arbetat tätt samman med företaget Coromatic och deras energiexperter. Coromatics uppdrag har bestått av att kartlägga möjligheten, installera tekniken samt driftsätta lösningen för värmeåtervinning från datacentret.

– Den ständiga ökningen av data innebär att behovet av datacenter hela tiden ökar vilket leder till att mer överskottsvärme genereras. Det finns ett stort intresse att återvinna denna. Därför är det mycket positivt att Norrenergi möjliggjort infrastrukturen för återvinning av värmen till fjärrvärmenätet, säger Mathias Lindqvist, energiexpert på Coromatic. 

Värme tillsammans
Värmeåtervinningen, som ingår i Norrenergis koncept Värme tillsammans, är det första när det gäller datacenter. Sedan några år tillbaka tar Norrenergi även vara på överskottsvärme från solfångare i Arenastaden.

– Under mer än 30 år har Norrenergi tagit vara på värmen ur renat avloppsvatten för att producera både värme och kyla, säger Norrenergis styrelseordförande Johan T Sterndal (M). Nu öppnar sig nya möjligheter att återvinna överskottsenergi där Norrenergi har en viktig roll tack vare sitt stora kundunderlag och sitt väl utbyggda nät som möjliggör förflyttningen av värmen. Det känns mycket positivt och har stor betydelse i utvecklingen mot ännu mer hållbara och resurssmarta städer.

 

Kontakt:

Staffan Stymne, chef strategi och utveckling
staffan.stymne@norrenergi.se
Telefon: 08-475 04 89


Monica Vilhelmson, kommunikationschef
monica.vilhelmson@norrenergi.se
Telefon: 08-475 05 60