X

Nöjda villakunder i senaste kundundersökningen

Resultatet från vår årliga kundundersökning är klart. Vi är glada att se att NKI-resultatet (nöjd kund index) ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.

Nöjda villakunder i senaste kundundersökningen

Resultatet från vår årliga kundundersökning är klart. I år har vi intervjuat våra villakunder och vi är glada att se att NKI-resultatet (nöjd kund index) ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.

Årets kundundersökning visar att fyra av fem kunder är nöjda eller mycket nöjda och index fortsätter uppåt med en enhet till 74. Förra gången vi mätte gick resultatet upp från 67 till 73 vilket var en exceptionellt stor höjning. Liksom tidigare år utförde företaget CMA Research undersökningen och intervjuade 100 slumpvis utvalda villakunder. 

Ligger högt i jämförelse med SKI

Undersökningen bygger på samma frågor som i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökningar. Norrenergis NKI för villakunder är klart högre än SKI:s genomsnittliga resultat för fjärrvärmekunder på privatmarknaden 2016, som ligger på 68.

Uppskattad leveranssäkerhet och service

I undersökningen får leveranssäkerheten högst resultat, och villakunderna är även nöjda med servicen. En hög andel av kunderna instämmer i att fjärrvärme som uppvärmningstyp passar hushållet och att Norrenergi erbjuder statistik och analys av energianvändningen. Dock är det fortfarande många som inte känner till Norrenergis tilläggstjänster som optimerar driften och hjälper våra kunder att spara energi.

Hjälper gärna till med att spara energi/minska energianvändningen

Ungefär hälften av kunderna är också nöjda med den hjälp de får av Norrenergi med att minska sin energianvändning. Den andelen vill vi gärna se till så att den blir högre! Vårt mål är att hjälpa våra kunder minska sin energianvändning varje dag, på olika sätt. Att se om det kan avspegla sig i resultatet i nästa mätning blir extra sporrande för oss. Hör gärna av dig så berättar vi mer!