X

NCC först ut med kyla i Bromma

NCC först ut med kyla i Bromma

Nu inleder området kring Bromma Blocks på allvar resan från en industristad till en småstad. Först ut är NCC, som bygger ett nytt hus intill den nuvarande gallerian. Och nu bygger Norrenergi ut fjärrkyla till området – något som skapar möjligheter för fler fastighetsägare att svalka sina lokaler med 100 procent förnybar kyla.

Bromma Blocks-området med närhet både till buss, tvärbana och flygplats, växer nu med ett nytt kvarter som får både kontorslokaler,
hotell och handel. NCC är i full gång med markarbetena till det som har fått namnet Hangar 5.
– Vi bygger flexibla och smarta kontorslokaler samtidigt som Ica etablerar en ny Maxi-butik i vår byggnad. I kvarteret byggs även ett long-stay hotell med cirka 180 rum och det kommer att finnas tillgång till gemensamma ytor för co-working, träningsanläggning och annan service, säger Joakim Bürén, fastighetsutvecklare på NCC.
ICA-butiken öppnar redan våren 2021 medan resten ska stå klart samma höst. Det är ett stort projekt med litet utrymme och en tajt tidplan – något som ställer höga krav på logistik och samarbete. Detta innefattar även Norrenergi, som kommer att leverera både fjärrkyla och fjärrvärme till området.
– Det ska vara färdigt att ta i drift i slutet av nästa år. Vi ser stora fördelar med en helhetsleverantör här eftersom framdrift, samverkan och säkrad leverans är så viktiga delar för oss i projektet, säger Joakim Bürén.

190702 Kyla utan gränser Joakim.jpgJoakim Bürén, fastighetsutvecklare på NCC.

Kyla utanför kommungräns

Vår miljömärkta fjärrvärme är sedan tidigare utbyggd till Bromma och värmer bland annat Bromma flygplats. Hangar 5 är däremot vår första fjärrkylkund utanför Solna-Sundbyberg och utbyggnaden av fjärrkylnätet skapar nya möjligheter.
– På sin väg från Solnaverket till Bromma Blocks-området passerar fjärrkylan Ulvsunda industriområde. Detta gör det möjligt för fler fastighetsägare att ansluta sig och därmed få förnybar kyla, säger Norrenergis projektledare Ola Nordgren.
Fjärrkylan dras över Bällstaviken och längs med Huvudstabron. Trafiken behöver inte stängas av, däremot kan det periodvis bli begränsad framkomlighet.
– Det känns oerhört spännande att vi bygger ut vårt fjärrkylnät till Bromma och är med och bidrar till regionens utveckling. Med vår fjärrkyla fortsätter vi bygga den hållbara staden och möjliggör en energiförsörjning som svarar mot framtidens klimatkrav, säger Stefan Persson, vd för Norrenergi.

FOTO, HANGAR 5: NCC