X

Miljövärden kvartal 2

Nära 100 % förnybart kvartal 2

Miljövärdena för årets andra kvartal är klara och visar att vår produktion är nästan helt förnybar. Återigen uppgår andelen förnybart i vår bränslemix till 99,9 procent.

Under årets andra kvartal har vår bränslemix till allra största del bestått av förnybara och återvunna bränslen. Det gör att vi kommer upp i 99,9 procent förnybart bränsle.

– Det känns som vanligt väldigt roligt att kunna redovisa så här positiva miljövärden, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi. Det enda fossila bränsle som vi har behövt använda i vår produktion är eldningsolja vid start av våra biobränslepannor, och det är mindre än 0,1 procent. Vår fjärrkyla är som vanligt helt förnybar.

Miljövärdena är en viktig parameter i våra kunders hållbarhetsarbete och vi redovisar därför värdena varje kvartal istället för en gång om året. Alla värden hittar du här intill.

Lever upp till kraven i Bra Miljöval

Vid sidan av den höga andelen förnybart lever vår värme dessutom upp till  de höga kraven i Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Det innebär bland annat att allt vårt biobränsle måste kunna spåras tillbaka till källan för att säkra att det kommer från ett hållbart skogsbruk.

Tillsammans arbetar vi på olika sätt för ett hållbart samhälle som är i balans med naturen Bra Miljöval är en del i detta. Här kan du läsa mer om kriterierna för Bra Miljöval.