X

Miljövärden varje kvartal

Hur klimatsmart är din värme? Flera av våra kunder har uttryckt önskemål om att få veta detta varje kvartal istället för en gång om året. Vi är glada att vi nu kan tillgodose ert önskemål.

Många av våra kunder bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens miljöpåverkan är en viktig fråga. Hur vår värme produceras och påverkar miljön är en del i detta och vi arbetar aktivt med att hela tiden höja miljöprestandan. Idag är vår värme förnybar till 98 procent under ett normalkallt år.

Fram tills nyligen har vi presenterat miljöprestandan en gång om året men nu har vi hittat ett arbetssätt som gör det möjligt att presentera våra värden varje kvartal istället.

Hög andel förnybart för kvartal 1 och 2

Våra miljövärden för kvartal 1 och 2 ligger i linje med tidigare värdena för föregående år och andelen förnybart ligger på 99,2 respektive 99,7 procent. Du hittar alla värden här.

Har du frågor om vår miljöprestanda är du välkommen att kontakta vår miljöingenjör Carl Berndtsson, e-post carl.berndtsson@norrenergi.se eller telefon 08-475 04 15.