X

Vi hjälper dig spara och använda energin effektivt

Miljövärden för 2019 snart på väg

Just nu arbetar vi med att sammanställa våra miljövärden för året som gått. Ett underlag som många av våra kunder väntar på. Redan nu kan vi se att andelen förnybart bör hamna runt 99 procent. Vi beräknar att kunna presentera preliminärt resultat för 2019 i månadsskiftet januari/februari.

År 2018 var andelen förnybart i vår fjärrvärmeproduktion 98,8 procent enligt Bra Miljöval. En siffra där även transporterna i vår verksamhet är inräknade. För 2019 ser det ut att kunna bli ett liknande resultat. 

Hög andel förnybart även 2019

– Efter en första sammanställning kan vi se att andelen förnybart för förra året preliminärt landar runt 99 procent. En nivå vi har hållit i flera år. Men exakta siffror kan vi inte ge förrän i månadsskiftet januari/februari, säger vår miljö- och hållbarhetschef Carl Berndtsson.

Kvartalsvisa miljövärden

Förra året började vi redovisa kvartalsvisa miljövärden för vår fjärrvärme vilket många har uppskattat. Så snart vi har miljövärdena för nästa kvartal så hittar du dem här .  

Anmäl din e-post och få våra preliminära miljövärden när de är klara

Hör av dig till oss med din e-postadress till kontakt@norrenergi.se eller 08-475 04 40 så skickar vi dig de preliminära miljövärdena när de är klara. 

191115 Norrenergi Bra Miljöval Carl Berndtsson 2 w.jpg

Carl Berndtsson, Norrenergis miljö- och hållbarhetschef vid pelletsångpannan som installerades under 2019.