X

Mer hjälp att minska energianvändningen efterfrågas i senaste kundundersökningen

I slutet av 2017 intervjuades våra företagskunder och bostadsrättsföreningar i vår årliga kundundersökning. Undersökningen är ett viktigt verktyg för att ge oss kunskap om vad du som kund tycker, och hur vi kan utvecklas för att i ännu högre grad leva upp till dina förväntningar. 

I undersökningen för det gångna året ligger NKI-resultatet (nöjd kund index) något lägre än vid de senaste två mätningarna. Ändå ligger resultatet på en fortsatt hög nivå – 70, vilket tyder på att Norrenergi generellt har nöjda kunder. 

Liksom tidigare år utförde företaget CMA Research undersökningen och 200 slumpvis utvalda bostadsrättsföreningar och företagskunder har intervjuats.

Oförändrat NKI-resultat för större företagskunder

Bland de intervjuade har de större företagen ett NKI-värde på 73, vilket är något högre än för övriga kundgrupper bland de intervjuade. 

Resultat i nivå med SKI

Undersökningen bygger på samma frågor som i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökningar. Årets NKI-resultat för företagskunder är två enheter lägre än det genomsnittliga resultat som SKI uppmätt för fjärrvärmekunder på företagsmarknaden under 2017. Värt att notera är att årets branschmätning innehåller klart färre bolag än förra året. Vid mätningen 2016 landade branschgenomsnittet på 69.

Önskar få hjälp att minska energianvändningen

Nära hälften av företagskunderna anser i någon utsträckning att Norrenergis engagemang för att minska energianvändandet i deras fastigheter är tillräckligt idag. Samtidigt vill många få mer hjälp av oss med att minska sin energianvändning och sänka kostnaderna ytterligare. Detta är ett område där vi gärna vill hjälpa till och dela med oss av vår kunskap så den blir till praktisk nytta för dig. 

Känner inte till våra tilläggstjänster

Undersökningen visar också att en fortsatt hög andel kunder inte känner till de tilläggstjänster vi erbjuder. Vi fortsätter därför att satsa medvetet på att öka kännedomen om våra tjänster.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder minska energianvändandet i sina fastigheter, varje dag, på olika sätt. Därför har vi flera energitjänster som riktar sig till dig som bor i bostadsrättsförening  eller dig som är företagskund. Med energitjänsterna får du hjälp att använda energin effektivare och mer miljöanpassat, på lång sikt, något som även gynnar hela vårt gemensamma energisystem. Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Varmt tack för hjälpen!

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på undersökningen. Resultatet är mycket värdefullt i vårt fortsatta arbete med att fortsätta utveckla vår service, våra tjänster och dialogen med dig som är kund. Tack för att du hjälper oss!