X

Varvade studier och jobb

Hör Zinar Bilek berätta om sin tid på Norrenergi.

Lärorikt att varva studier och jobb

Zinar Bilek skrev sin kandidatuppsats på Norrenergi och fortsatte sedan att jobba hos oss parallellt med studierna. Att varva det teoretiska med att jobba praktiskt med energi har varit en bra kombination på vägen fram mot civilingenjörsexamen – som nu är klar.

– Första gången jag kom i kontakt med Norrenergi var 2017 när jag skrev min kandidatuppsats. Min handledare på KTH rekommenderade energiforskningsprojektet om fjärrkyla som Energiforsk, Energimyndigheten och Norrenergi står bakom, där uppsatsen ingick som en delstudie, säger Zinar Bilek. Nyligen avslutade han sin civilingenjörsutbildning i maskinteknik på KTH med en masteruppsats inom hållbar energiteknik – också den hos oss på Norrenergi, inom ramen för samma projekt.

Jobb parallellt med studierna

Det började med ett sommarjobb 2018, efter kandidatuppsatsen, i en tjänst som teknisk administratör på Norrenergis produktionsavdelning. När hösten kom övergick tjänsten i en deltidstjänst där Zinar jobbade parallellt med studierna när det fungerade med schemat på KTH.

Fick testa sina kunskaper i praktiken

– Följande sommar, när det var dags för sommarjobb igen, passade jag på att byta avdelning till nätavdelningen för att få möjlighet att se fler delar av verksamheten och försöka få en ännu bättre helhetsbild av vad Norrenergi gör. Och det tycker jag att jag har fått, säger Zinar.

Den sommaren deltog Zinar i arbetet med underhåll, reparation och felsökning av Norrenergis nät för värme och kyla.
– Det var väldigt mycket praktiska moment och det var jättekul att få se hur det faktiskt går till i verkligheten, för det får man oftast inte möjlighet att göra som student. Det hände också att jag fick bidra med mina teoretiska kunskaper, till exempel i beräkningar av hur det blir med trycket om vi stänger av den här ventilen eller så, så det var roligt att få testa sina kunskaper ute i verkligheten, säger Zinar.

Färre flaskhalsar med energilager ute i nätet 

I våras gjorde Zinar sitt examensarbete – även det hos oss och som en förstudie i det tidigare nämnda forskningsprojektet. Där utforskade han möjligheterna att minska antalet flaskhalsar i fjärrkylanätet genom att använda distribuerade termiska energilager, egentligen stora termosar med kallt fjärrkylavatten som placeras ut i nätet. Detta skulle kunna bidra till en jämnare och mer effektiv produktion av kyla, vilket blir allt viktigare när efterfrågan på fjärrkyla ökar i samhället. 

Det vanliga idag är att ha centrala energilager som man fyller när efterfrågan är låg, så som vi gör i våra ackumulatorer för värme och kyla vid Solnaverket. 
– Vi ville se vad som händer när man sprider ut dessa energilager i nätet så att kunden kan ha direkt tillgång till extra kyleffekt vid behov, exempelvis under väldigt varma sommardagar. Vi jämförde tre olika scenarion och jämförde dem med hur det ser ut idag, förklarar Zinar.

Snabbare exjobb tack vare jobberfarenheter

– Erfarenheterna från mitt sommararbete på nätavdelningen gjorde att jag visste vilka parametrar som var viktiga och förstod problemet mycket bättre. Att ha en mer ingående kunskap om tekniken bakom distribution av fjärrvärme och fjärrkyla gjorde också att jag kunde skriva examensarbetet snabbare, och slapp den inkörningssträcka som annars kan behövas innan man kommer igång, säger Zinar.

Bra med tidig inblick i energibranschen 

– Jag valde att studera hållbar energiteknik för jag ville vara med och bidra till att minska vårt avtryck på miljön. Det har varit väldigt positivt att få den här inblicken i energibranschen, och lärorikt att komma in tidigt på arbetsmarknaden genom att jobba parallellt med studierna. Jag har trivts väldigt bra på Norrenergi, så det kändes naturligt att välja att skriva mitt exjobb här också, säger Zinar.

Stort grattis Zinar till din examen och tack för gott samarbete. Lycka till nu så hoppas vi att våra vägar ska mötas även längre fram.