X

Lägre returtemperatur ger lägre kostnader

En låg returtemperatur sänker dina kostnader och gör samtidigt att hela vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt. Här kan du lära dig mer om hur det hänger ihop.

Lägre returtemperatur ger lägre kostnader

Varför är returtemperaturen dålig? Vi får många frågor från våra kunder om hur fjärrvärmen fungerar och hur de får ut det mesta av den.

Returtemperatur är den temperatur som fjärrvärmevattnet har när det går tillbaka till oss från din värmecentral. Om den är för hög kan det finnas flera olika förklaringar till det, men oftast beror det på någon av följande orsaker: 

• Styrventilen eller blandningsventilen är trasig eller har dålig funktion.
• Värmesystemet behöver injusteras.
• Värmekurvan är för högt ställd.
• Cirkulationspumpen är onödigt högt ställd.

En låg returtemperatur sänker dina kostnader och gör samtidigt att produktionen blir mer effektiv. För ju bättre din värmecentral kan ta tillvara på värmen i vattnet som flödar in i din central, desto svalare blir returtemperaturen och då blir din kostnad lägre. Om många arbetar med att få ner sin returtemperatur blir dessutom hela vårt fjärrvärmesystem mer effektivt, eftersom värmen då tas bättre till vara och mindre vatten behöver pumpas runt.

Fråga Robert?

Har du också frågor om fjärrvärme? Då kan du ringa honom på 08-475 04 40 eller e-posta ”Fråga Robert” på kontakt@norrenergi.se

_MG_32132944_red.jpg