X

Kina header

Kina söker kunskap om hållbart producerad fjärrvärme

Vi har haft långväga gäster – China Construction, ett av världens största bygg- och anläggningsföretag. De besökte nyligen Norrenergi för att lära sig om hur vi gör värme i smarta kretslopp med hjälp av förnybar energi.

Kina har stora problem med luftföroreningar och höga utsläpp av växthusgaser, bland annat på grund av sin stora kolanvändning. Utökad och effektivare fjärrvärme är ett sätt att minska utsläppen. Landet satsar nu stort på förnybar energi och målsättningen är att utsläppen ska minska före år 2030. För att bidra till att minska utsläppen tittar Kina nu närmare på förnybart producerad fjärrvärme. I Sverige och Skandinavien har vi stor erfarenhet av detta.
– Med miljöproblemen de har i Kina är svensk miljöteknik väldigt eftertraktad. Det finns ett stort intresse för de systemlösningar som finns i Sverige och Skandinavien – som Norrenergi är en del av, säger Magnus Swedblom, affärs och projektutvecklare på Norrenergi.

Spännande möjligheter med värme från renat avloppsvatten

Besökarna från China Construction visade stort intresse för processen där vi utvinner värme från renat avloppsvatten. I mer än 30 år har vi tagit vara på värmen från Sundbybergsbornas duschvatten och återanvänt den för att producera både fjärrvärme och fjärrkyla. Värmen från det renade avloppsvattnet, och därefter biobränsle, är de största värmekällorna i vår egen produktion. Dessutom arbetar vi ständigt med att utveckla fler samarbeten med spillvärme.

Direktkontakt med pellets

Vi eldar våra pannor med träpellets. När vi under rundvandringen på Solnaverket besökte en av träpulverpannorna, fick besökarna möjlighet att titta och känna på pellets som används i värmeproduktionen. Även här var intresset stort och frågorna många.

Den träpellets som Norrenergi använder är en restprodukt från skogs- och träförädlingsindustrin. I kvarnanläggningen på värmeverket mals pellets ner till ett fint pulver som sedan eldas i pannorna där värmen överförs till vårt fjärrvärmevatten. Rökgaserna renas i en slangfilteranläggning, därmed minskar stoftutsläppen och vi får en renare miljö. Förbränningen tillför ingen extra koldioxid till atmosfären, förutom vid de transporter som finns med i kedjan. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är alltså samma mängd som togs upp av trädet när det växte upp.

171023 Kina pellets.jpgIntresset var stort och frågorna många när besökarna fick möjlighet att titta och känna på träpellets som används i vår värmeproduktion.

Delar gärna med oss

Norrenergis fjärrvärme lever upp till mycket höga miljökrav och 2008 var vi först med att märka vår fjärrvärme med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.
– Trots att vi inte har något direkt engagemang eller samarbete så delar vi gärna med oss av kunskap vi har om förnybar värme i smarta kretslopp. Vi är glada om vi på något sätt kan bidra till att Kinas miljöpåverkan minskar i snabbare takt, säger Magnus Swedblom.