X

Jobbspåret – väg till värmejobb för nyanlända

Jobbspåret – väg till värmejobb för nyanlända

För att få fler att utbilda sig till drifttekniker inom värme startar vi nu ett lokalt jobbspår tillsammans med tre andra fjärrvärmebolag i Stockholmsområdet. Satsningen riktar sig till nyanlända och genomförs i samarbete med Energiföretagen Sverige, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen. 

Med siktet inställt på att förbereda och utbilda nyanlända, tekniskt intresserade arbetssökande för praktik och jobb som drifttekniker inom värme har vi startat ett samverkansprojekt mellan energibranschen, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Samarbetet har lett fram till ett lokalt jobbspår i Stockholm och fjärrvärmebolagen som deltar i satsningen är E.ON Värme, Norrenergi och Stockholm Exergi. 

En lösning för både integration och kompetensbehov

– Vi har en stor kompetensbrist i branschen, samtidigt finns det många arbetssökande som vill in i vår bransch som saknar formell kompetens, varav många är utrikes födda. Vi vill bygga upp något som är strategiskt och långsiktigt, och samarbetet med Arbetsförmedlingen och Stockholms stads arbetsgivarenhet gör att jobbspåret vilar på en stadig grund, förklarar Elin Fellers, projektkoordinator välutbildade nyanlända, på Energiföretagen.

1 energikonferens 2020-22.jpg

Julia Gruvin, Norrenergi och Elin Fellers, Energiföretagen Sverige på träff om Jobbspåret nyligen.

Inlett med digitala studiebesök  

Nyligen var Julia Gruvin, rekryteringsspecialist på Norrenergi, med på Energiföretagens träff om branschens satsning på strategisk kompetensförsörjning där hon berättade om vårt arbete för att möta behovet av nya medarbetare i framtiden.
–  Om vi kan göra något för att öka kompetensen i branschen så vill vi vara med på det – vi vill bidra med samhällsnytta på alla sätt vi kan. Ett exempel på hur vi deltagit i inledningen av jobbspåret är att vi bjudit in deltagarna i Jobbspåret till studiebesök på Solnaverket. På grund av Corona-pandemin genomfördes besöken digitalt, och det var mycket uppskattat att få se vår verksamhet ”live”, säger Julia Gruvin.

Julia Gruvin 1 w.jpg

Julia Gruvin, HR-specialist på Norrenergi

Förberedelser pågår

–  Mycket handlar om att sätta hur det interna arbetet inom Jobbspåret ska gå till. Till exempel är det viktigt att vara beredd att avsätta tid för de förberedelser som krävs och förankra insatserna internt för att utveckla engagemang och förståelse för vinsten på sikt. Vi har också satsat mycket på att ge våra handledare goda förutsättningar att göra ett bra arbete.

Det lokala jobbspåret befinner sig nu i steg 2. Då får arbetsgivarna intervjua kandidater och göra sitt urval. Därefter följer ett antal utbildningsmånader, där man också har fokus på yrkessvenska och bland annat har avsatt tid för att ta körkort. Ingången är 6 månaders tidsbegränsad anställning, med upplärning enligt valideringsprocessen.

Nya tjänsten ambulerande drifttekniker – ännu en väg till jobb

–  Vi har vi även tagit fram en tjänst som vi kallar ambulerande drifttekniker. Den riktar sig till medarbetare som kommer direkt från gymnasiet och får lära sig jobbet på plats. På samma sätt som i Jobbspåret har vi även här satsat mycket på våra handledare, säger Julia Gruvin. 

Nästa steg

Nästa steg är ett antal utbildningsmånader, där fokus ligger på yrkessvenska och tid för att ta körkort. Ingången är 6 månaders tidsbegränsad anställning, med upplärning enligt valideringsprocessen.
– Efter visstidsanställningen är man framme vid det slutliga steget, som blir en fast anställning i företaget om matchningen varit lyckad. Annars finns det nya möjligheter i branschen, med validerad, och kanske ny kompetens, säger Elin Fellers.

Vill att fler i branschen ska göra samma sak

– Nu har vi gjort ett urval och träffat deltagarna i jobbspåret. Förhoppningsvis har vi också bidragit till att sätta en modell, som fler i energibranschen kan få användning av. För vi har ett gemensamt ansvar att öka inflödet av kandidater till branschen, och det är en strategisk fråga på ledningsgruppsnivå, avslutar Julia Gruvin.

Här kan du se Julia Gruvin berätta om vårt deltagande i branschinitiativet i en film från Energiföretagen Sveriges träff om lokala Jobbspåret i Stockholm:

Film från Energiföretagen Sveriges träff om lokala Jobbspåret i Stockholm3 energikonferens 2020-24.jpg