X

Intresse för förnybart och spillvärme i Ungern

Intresse för förnybart och spillvärme i Ungern

Intresset för hur vi gör värme av förnybara bränslen var stort när Ungerns fjärrvärmeförening kom på besök. Syftet med besöket var att lära sig mer om hur spillvärme och förnybart bränsle kan användas i fjärrvärmeproduktion.

I veckan fick vi besök av en delegation på 25 personer från olika fjärrvärmeföretag i Ungern. Förra året var andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion 99,3 % - en av de högsta någonsin. Det var också de förnybara energikällorna som särskilt intresserade våra besökare.

Återanvänt värmen ur duschvatten i mer än 30 år

Under besöket berättade vi om hur vi producerar vår värme. Att vi har tagit vara på värmen från Sundbybergsbornas duschvatten i mer än 30 år och återanvänt den för att producera både fjärrvärme och fjärrkyla. Värmen från det renade avloppsvattnet, och därefter biobränsle, är de största värmekällorna i vår egen produktion.

Att vi tar vara på värmen från duschvattnet genom att utvinna värme från renat avloppsvatten väckte stort intresse hos deltagarna. Tack för en trevlig eftermiddag!