X

Intresse för fjärrvärme i Storbritannien

När Storbritannien tittar närmare på möjligheterna med fjärrvärme deltog Norrenergi nyligen i en workshop som Business Sweden anordnade i London.

– Utmaningen i Storbritannien är stor. Med ett kraftigt utbyggt gasnät är byggnader i allmänhet inte anpassade för att värmas med fjärrvärme. För att dessa byggnader ska kunna ta emot fjärrvärme måste sekundärsystemet i husen anpassas för lägre temperaturer. På lång sikt innebär fjärrvärmen en vinst för plånbok och klimat, men vid nybyggnation medför den lägre temperaturen en något större investering i fastigheternas värmesystem än vad som krävs vid uppvärmning med gas. Det här verkar ha en bromsande effekt på övergången till fjärrvärme, säger Magnus Swedblom, affärs och projektutvecklare på Norrenergi.

Magnus Swedblom w.jpg

Utbyta erfarenheter

Det var Business Sweden som bjöd in representanter från svensk fjärrvärmeindustri till en workshop i London. Business Sweden ägs av svenska staten och näringslivet och bildades genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden 2013. Workshopen arrangerades för att träffa representanter för Engie och utbyta erfarenheter inom fjärrvärme och fjärrkyla. Huvudområden som behandlades under workshopen var:

Hur integreras värmepumpar i fjärrvärmesystem

  • Termisk lagring av energi
  • Kommersiell hantering av returtemperaturen
  • Lågtemperatursystem

Norrenergi har stor kunskap inom alla dessa områden och bidrog med denna i diskussionerna. 

– Det känns meningsfullt att kunna tillföra kunskap som kan komma att bidra till att vi får se mer av de här klimatsmarta energilösningarna utanför Sverige och Norden, säger Magnus Swedblom.