X

Information med anledning av coronaviruset

Norrenergi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset och samarbetar med ansvariga aktörer i regionen. Vi har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning och säkra leveransen av värme och kyla vid en eventuell större sjukfrånvaro.

Den senaste tidens utveckling visar hur viktigt det är att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen och värna om varandra. På Norrenergi har alla medarbetare fått tydliga riktlinjer om att stanna hemma om man känner sig minsta krasslig. Möjligheterna att arbeta hemifrån är sedan tidigare stora och nu uppmanar vi alla som kan att göra det. Vi har också ställt in alla typer av tjänsteresor och konferenser, planerade fysiska möten sker nu digitalt.

När vi behöver besöka våra kunders värme- eller kylcentraler för att åtgärda fel eller utföra underhåll, sker detta utan att fysiskt träffa kunden. Alla våra medarbetare använder dessutom handdesinfektion före och efter alla besök. 

Förberedelser för att säkra värmen och kylan

Genom en riskanalys och handlingsplan har vi förberett oss för att säkerställa att vi kan leverera värme och kyla precis som vanligt även vid en större sjukfrånvaro. Bland annat har vi inventerat kompetenser för de mest kritiska funktionerna och sett till att det finns ordentlig backup.

Vår studiebesöksverksamhet är inställd fram till dess nya direktiv kommer. Vi bokar därför inte in några nya besök förrän vi vet när de kan återupptas.

Norrenergi följer utvecklingen

Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar informationen här på hemsidan om riktlinjerna förändras.

Här kan du få svar på frågor om Coronavirussjukdom COVID-19

Folkhälsomyndigheten har samlat frågor och svar om coronaviruset här.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-
sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ringa 113 13 som samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information.

Även Solna och Sundbybergs städer har information på sina hemsidor, www.solna.se och www.sundbyberg.se