X

I framtiden kan fjärrvärmen vara en del i snöröjningen

I framtiden kan fjärrvärme användas för att smälta snö.

I framtiden kan fjärrvärmen vara en del i snöröjningen

Idag har vi ett snöigt Solna och Sundbyberg. Ett exempel på framtida användningsområden för fjärrvärmen är att använda den för att smälta snö. 

– Städerna i Stockholmsregionen har svårt att bli av med snö när det kommer stora mängder på kort tid. Just nu diskuterar vi samarbete med ett företag som har utvecklat en teknik för att smälta snö med fjärrvärme, säger Staffan Stymne, chef för Norrenergis avdelning Strategi och utveckling, som jobbar med allt som har med framtiden att göra. 

Bidra till en bättre stadsmiljö

Lösningen går ut på att man tippar snön i en container och kopplar in fjärrvärme, som smälter snön på kort tid. Containern placeras intill en befintlig fjärrvärmeledning och kan kopplas in på ledningen för returvatten. 
– Det här är en intressant produkt eftersom vi samtidigt kan ta hand om föroreningarna i snön innan de går ut i dagvattensystemet. Vi är fortfarande i diskussionsskedet men det är ett bra exempel på hur fjärrvärmen kan bidra till en bättre stadsmiljö.