X

Hoppas ni haft en fin sommarledighet!

Många har varit lediga i sommar, men inte alla. Några av oss har stått beredda om något skulle hända med ditt varmvatten eller din värme. Sommar innebär också högtryck för alla som arbetar med drift och underhåll av Norrenergis nät. Hur det går till kan du läsa mer om här.

Högsäsong året runt

Sommar = lågsäsong för Norrenergi? Inte alls – det är nu det är som mest att göra. Åtminstone för de som arbetar med drift och underhåll av fjärrvärme- och fjärrkylnätet.

– Det är på sommarhalvåret vi ser över våra nät och kontrollerar att de är säkra och i gott skick. Om vi behöver stänga av värmenätet blir det dessutom inte lika kännbart för våra kunder när det är varmt ute, säger Norrenergis drift- och underhållschef Tove Swenson.

När den här texten skrivs, i slutet av april, har högsäsongen precis börjat för Norrenergis driftreparatörer. Först ut är fjärrkylnätet, som ska vara genomgånget innan högsäsongen för kylan drar igång. Bland annat ”motioneras” samtliga ventiler. Det innebär att de vrids och smörjs, för att säkra att de fungerar som de ska.

– Vi är dessutom beroende av årstiden, vi kan inte dra igång förrän snön har smält eftersom ventilerna oftast är placerade utomhus i gatu- eller parkmiljö. Den största delen av vårt förebyggande underhåll sker nu och fram till i november, säger Tove Swenson.

19 mil och hundratals ventiler per sommar

Detta gäller både fjärrkyla och fjärrvärme. Under sommarhalvåret ronderar Norrenergis driftreparatörer hela fjärrvärmenätet  –  det vill säga att de en gång om året åker runt och kontrollerar alla ventiler och övriga komponenter  – Det är 19 mil ledningar som ska kontrolleras. Under varje lock i gatan märkt ”FV” sitter en fjärrvärmeventil. Totalt är det hundratals ventiler på olika platser utomhus samt ett antal andra komponenter som behöver ses över. Vi har kartor vi följer, och i år har vi infört ett nytt system där våra driftreparatörer har med sig bärbara datorer och rapporterar på plats. Det är inte minst ett bra redskap för att få fram statistik för att planera kommande reparationer.

Norrenergi har som målsättning att inte genomföra några planerade driftarbeten som kräver att fjärrvärmen stängs av om det är kallare än några minusgrader utomhus. – Vi arbetar för att så långt det är möjligt styra avstängningar till när det är varmt ute. Detta för att våra kunder ska beröras så lite som möjligt. Men ibland både märks och syns vi, exempelvis om vi måste stänga av en större huvudledning. En sådan försörjer oftast flera fastigheter och en avstängning blir därför mer märkbar. Och om det inte är ett akut arbete aviserar vi alltid i förväg, säger Tove Swenson.

Stör inte festen

Ett aktuellt exempel där en huvudledning ska repareras är Golfängarna, Norrenergi har nyligen lagat ett läckage i en gammal ledning där. – Vi kommer behöva gå ner ytterligare en gång för att byta ut delar av ledningen helt och hållet. Nu har vi lagat den provisoriskt för att säkra leveranserna. Men vi vill inte störa Sundbybergs nationaldagsfest, så det blir först efter 6 juni som vi kommer att gräva upp och byta ut ytterligare delar av ledningen.

På vintern då?

Så vad gör drift- och underhållsavdelningen på vinterhalvåret? Rullar tummarna? – Nej då. Akuta läckor måste vi till exempel fixa omedelbart. Men även här gör vi alltid en avvägning beroende på utetemperaturen. Om vi till exempel hittar en liten läcka i december lagar vi den tillfälligt och skjuter upp reparationen tills det blivit varmare för att det inte ska bli onödigt kallt hos kunderna. Norrenergi vill inte heller riskera skador på andra delar av kundernas anläggningar på grund av utebliven värme.

– Men är det en större läcka måste vi ibland åtgärda direkt, oavsett utetemperatur. Under vintern är det också mycket planeringsarbete och en del underhållsarbeten som inte påverkar driften, plus att våra driftreparatörer även kan gå in och stötta inom andra delar av vår verksamhet, säger Tove Swenson.