X

Vi hjälper dig spara och använda energin effektivt

Hållbarhet viktigt i senaste kundundersökningen

Årets kundundersökning är avslutad och vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att svara. Sammanfattningsvis fick vår leveranssäkerhet ett högt betyg liksom även service och bemötande.

För andra året i rad tog vi hjälp av Svenskt Kvalitetsindex som konstaterar att energibranschens kunder blir allt nöjdare. Kunderna anser att hållbarhetsfrågor är viktiga och att energibolagen bör ta ett stort ansvar här. Det stämmer även överens för Norrenergis kunder där 8 av 10 anser att vi tar ansvar för att våra produkter och tjänster är hållbara.

Små förändringar från förra året

Undersökningen gjordes bland våra villakunder och företagskunder, här ingår också bostadsrättsföreningar. Det är inga större förändringar från förra året – våra företagskunder är något nöjdare, 71,3 jämfört med 70,1, medan villakunderna är något mindre nöjda, 68,5 jämfört med 69,4.

Image och service utmärker sig med högre betyg jämfört med branschmedlet och kunderna tycker att vi månar om dem. Särskilt nöjd är man med personalens kompetens och bemötande.

– Det är vi förstås jätteglada över, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. Vi vill att kunderna verkligen känner att de får en bra service och att vi hjälper dem att minska sin energianvändning. Just nu pågår utvecklingen av vår nya kundportal som vi hoppas ska bli ett bra verktyg för våra kunder.

Det här behöver vi bli bättre på

Många känner fortfarande inte till Norrenergis miljöengagemang. I mer än 30 år har vi tagit vara på värmen i renat avloppsvatten och idag är vår värme nästan helt förnybar. Den är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Så vår miljöprofil är stark men det är bara hälften som känner till det. Det behöver vi bli bättre på att berätta. En annan utmaning är att trots höga betyg inom service och andra områden, ligger betyget för prisvärdhet lågt.

– Vi behöver förstå hur vi kan utvecklas för att våra tjänster ska upplevas mer prisvärda. Och här vill vi gärna samarbeta mer med våra kunder för att bättre förstå deras behov och förväntningar så att vi kan ge den bästa kundupplevelsen. 

Varmt tack för hjälpen!

Varmt tack till alla er som tog er tid att svara på undersökningen – det hjälper oss att ständigt utvecklas och bli bättre. Blev du inte uppringd? Eller har du fler synpunkter som du vill dela med oss? Varmt välkommen att höra av dig till oss på 08-475 04 40 eller kontakt@norrenergi.se.

Mer information om hela undersökningen hittar du hos Svenskt kvalitetsindex http://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/energi/