X

Gammalt slott fick modern fjärrvärme

Med minutiös planering fick Ulriksdals slott, ett 370 år gammalt byggnadsminne, modern, miljömärkt fjärrvärme.

Gammalt slott fick modern fjärrvärme

Ett 370 år gammalt byggnadsminne som får modern, miljömärkt fjärrvärme – går det ihop? Jodå, alldeles utmärkt. Men installationen krävde minutiös planering och övervakning av både slottsarkitekt och arkeolog.

Ulriksdals slottsområde är ett statligt byggnadsminne, beläget inom Nationalstadsparken. Slottet var färdigt redan 1645 och sedan dess har området vuxit med bland annat teater, växthus, bostäder och praktfulla trädgårdar. Ursprungligen värmdes slottet upp med kakelugnar, men i slutet av 1910-talet lät Gustav VI Adolf installera ett ved- och kokseldat vattenburet värmesystem.

– På 1950-talet började man elda med olja och 2009 gick vi över till bioolja, även för transporterna, säger Mattias Sikström, driftledare på Ulriksdals slottsområde.

Samtidigt, i början av 2010-talet, bestämde Statens fastighetsverk att slottsområdet skulle anslutas till Norrenergis fjärrvärmenät – och detta av flera orsaker.

– Fjärrvärme är bättre för miljön och vi sänker våra energikostnader. Dessutom vill vi ha bort allt som innebär en brandrisk, och när vi installerade fjärrvärme slapp vi ha en tank med 40 kubikmeter olja. En brand på ett sådant här gammalt slott vore ju förödande.

Eftersom slottet är ett byggnadsminne krävdes det en lång planering och tillståndsprocess innan installationen kunde börja.

Fynd upp i dagen
En arkeolog var ständigt med vid grävningen och stoppade arbetet om något som kunde misstänkas vara ett fynd kom upp i dagen.

– Eftersom Ulriksdal är ett område med lång historia dök det upp en del spännande fynd i jorden. Bland annat låg underredet till en vagn från 1900-talets första hälft nedgrävd utanför stallbyggnaden. För att skona trädens rötter när fjärrvärmerören skulle dras valde man styrd borrning under jorden där det var möjligt, istället för att gräva öppna schakt.

– Vi använde också georadar för att skanna marken inför borrningen, säger Mattias Sikström.

En mur var två
Trots all planering dök det fortfarande upp en del överraskningar. När man skulle ta hål genom slottets 2,5 meter tjocka grundmur visade det sig till exempel att den bestod av två murar med sand emellan.

Ibland dök det också upp rester från gamla husgrunder, och då fick man lov att projektera om och ändra dragningen av rören.

En utmanande resa med andra ord, men allt har gått enligt planerna. Och idag är det 15 fastigheter med 13 undercentraler – bland annat slottet – som får sin energiförsörjning från Norrenergi, och det är förberett för att ansluta fler fastigheter. Norrenergi levererar fjärrvärme till tomtgränsen, där Statens fastighetsverk tar över nätet.

Infrastruktur ledde till miljöpris och möjliggör energioptimering
– Från cirka 200 kubikmeter bioolja per år och tunga transporter genom slottsparken, är vi sedan 2014 fria från både olja och transporter. Idag har vi styrning och övervakning av systemet dygnet runt och kan energioptimera. Vi har en jämn temperatur och har sänkt kostnaderna för både oss och våra hyresgäster. Och 2014 fick Statens fastighetsverk Solna stads miljöpris för att vi har byggt en infrastruktur och använder fjärrvärme märkt med Bra Miljöval, säger Mattias Sikström.