X

Förtydligande kring Fastighetsägarnas granskning av den svenska fjärrvärmebranschen

Förtydligande kring Fastighetsägarnas granskning av den svenska fjärrvärmebranschen

Fastighetsägarna har gjort en granskning av lönsamheten för fjärrvärmebolagen i Sverige. Den redovisade avkastningen för Norrenergi ger dock inte hela bilden, eftersom vi under perioden som jämförs har varit del av en koncern.

Igår publicerade Dagens nyheter en artikel där man redovisar fjärrvärmebolagens lönsamhet enligt Fastighetsägarnas rapport "Het marknad". I rapporten har man granskat lönsamheten för fjärrvärmebolagen i Sverige och avkastningen på totalt kapital under perioden 2013 till 2017 jämförs. Norrenergi är ett av de bolag som har en hög avkastningsnivå i rapporten.

Uppgifterna om Norrenergi i rapporten speglar inte verksamhetens sammantagna ekonomi. Om rapporten hade utgått från koncernredovisningen hade den ekonomiska bilden sett annorlunda ut. Den genomsnittliga avkastningen hade då varit lägre under perioden. För 2013 var avkastningen till och med negativ.

Det bokförda värdet på våra anläggningstillgångar, som ligger till grund för nyckeltalsberäkningen, är lågt eftersom vi valt att samarbeta med energibolag i regionen istället för att investera i egna produktionsanläggningar.

– Från att tidigare ha haft en ansträngd ekonomi har vi under senare år stärkt våra finanser, samtidigt som våra priser varit oförändrade de senaste fem åren. I dagsläget har vi förbättrat våra förutsättningar att ta viktiga steg vidare mot en ännu mer hållbar verksamhet, säger Stefan Persson, vd för Norrenergi.