X

Miljövärden kvartal 3

Fortsatt hög andel förnybart kvartal 3

Nytt för i år är att vi presenterar miljövärden för fjärrvärmen varje kvartal istället för en gång om året. Nyligen blev värdena för kvartal tre klara och de visar på fortsatt hög andel förnybart.

Många av våra kunder bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens miljöpåverkan är en viktig fråga. Hur vår värme produceras och vilken miljöprestanda den har är en väsentlig del i detta. Tack vare våra kunders önskemål kan vi nu, troligen som första energibolag, tillhandahålla miljövärden varje kvartal.

Mer än 98 % förnybart

Idag är värmen som vi levererar förnybar till 98 procent under ett normalkallt år och vi arbetar aktivt med att hela tiden höja miljöprestandan. Andelen förnybart för kvartal 3 är 98,5 procent vilket är i linje med föregående år. Här ingår även energi som använts vid utvinning och förädling av bränslet samt transporter. Du hittar alla värden här.

Har du frågor om vår miljöprestanda är du välkommen att kontakta vår miljöingenjör Carl Berndtsson, e-post carl.berndtsson@norrenergi.se eller telefon 08-475 04 15.