X

Försenad faktura

I januari månad har vi bytt system för vår mätvärdesinsamling, vilket försenat vår fakturering.

Arbetet med implementeringen av vårt nya system har medfört en viss fördröjning av insamlingen av de mätvärden som ligger till grund för vår fakturering. Detta har lett till att faktureringen har blivit försenad. Förfallodatumet är som vanligt 30 dagar från datumet då vi fakturerar.

Vi beklagar förseningen och arbetar för att kunna skicka fakturorna så snart som möjligt.