X

Ingen prishöjning - för femte året i rad

Förnyat medlemsskap i Prisdialogen

Nyligen beviljade Prisdialogens styrelse fortsatt medlemskap i Prisdialogen för Norrenergi. Ett värdefullt forum för oss som energipartner till våra kunder.

Att föra dialog om priset på fjärrvärme – Prisdialogen – är en arbetsmodell som tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige). Den bygger både på lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Målsättningen är att stärka kundens ställning och uppnå en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

– Våra samrådsmöten är ett viktigt forum som ger oss bra input vidare i rollen som energipartner till våra kunder, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Prognos för tre år framåt

Under året har vi haft samrådsmöten med deltagande kunder i Prisdialogen och vid dessa möten har vi bland annat haft dialog runt prognoser för prissättning av fjärrvärme för de kommande tre åren. För Norrenergi handlar det bland annat om att man gör ett prisåtagande för denna period.

Vår prissättning på fjärrvärme är kostnadsbaserad och den ska även vara konkurrenskraftig.  Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen av fjärrvärme, och priserna på bränsle ökar. Efter fem år av oförändrade priser behöver vi därför höja priset med 1,6 procent. Prisförändringen gäller från 1 januari 2020 och ligger inom den prognos som vi angett i vår prisändringsmodell inom Prisdialogen. För år 2021 respektive 2022 ligger prognosen på en justering mellan 0 % och +3 %. Här kan du läsa mer om det.

I årets Prisdialog medverkade följande kunder:

 • AMF Fastigheter

 • Akademiska Hus

 • Fabege

 • Fastighetsägarna

 • HSB

 • Förvaltaren

 • Riksbyggen

 • Signalisten

 • Skandia Fastigheter

 • SSSB

 • Vasakronan

Här hittar du Norrenergis prisändringsmodell för 2020 - 2022

Här hittar du vår Normalprislista 2020 för fjärrvärme