X

Vi hjälper dig spara och använda energin effektivt

Flygplan kontrollerar nätet i natt

För att hitta eventuella läckor kommer ett flygplan att fota Norrenergis fjärrvärmenät med värmekamera i natt, natten till tisdag. 

I natt gör vi flygningar över vårt fjärrvärmenät i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Anledningen är att vi genom att fota nätet från luften med en värmekamera, så kallad termografering, ska upptäcka eventuella läckor i tid.

Flygtermografering – så här går det till

Termograferingen görs med hjälp av ett propellerflygplan som flyger på cirka 800 meters höjd. Flygningen, som planeras i samråd med Arlanda, startar vid tvåtiden i natt och pågår under cirka 3-4 timmar. En mycket känslig värmekamera registrerar temperaturskillnader genom att ta tusentals foton över fjärrvärmenätet. Fotona läggs sedan ihop till ett stort foto där vårt nät finns utritat. Områden som syns som ljusare fläckar på fotona innebär att de är varmare än marken runt omkring, och vi undersöker då om det kan vara vårt fjärrvärmevatten som läcker.

För att minimera kundpåverkan

Att vi gör det just nu beror på att det är optimala väderförhållanden med kallt väder och relativt snöfri mark. Det gör att vi lättare kan se temperaturförändringar i marken som uppstår om det finns läckor under jord. Att hitta läckor i tid är bra för att vi då minimerar risken för avbrott och kan planera reparationsarbeten och utföra dem när det påverkar våra kunder som minst.