X

Flera viktiga steg för ännu mer hållbara städer under 2017

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2017 är här.

Flera viktiga steg för ännu mer hållbara städer under 2017

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2017 är här. I den berättar vi om flera viktiga steg som togs under året i vårt arbete mot en helt klimatneutral verksamhet. Andelen förnybart 2017 var 99,3 % inklusive bränsletransporterna – så vi är nära målet.

Som kommunägt bolag i den expansiva norra delen av Storstockholm, vill vi vara ett konkurrenskraftigt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill också vara en långsiktig partner för våra kunder och bidra till deras hållbarhetsarbete genom olika energitjänster, och delta i städernas utveckling. I 2017 års- och hållbarhetsredovisning kan vi berätta om flera exempel där vi är med och utvecklar den hållbara staden. 

Betalt för överskottsvärme från fjärrkylan vintertid

Exempelvis tog vi fram den nya fjärrkylprissättningen under året. Den ger våra fjärrkylkunder ersättning för den överskottsvärme kunden levererar in i våra kretslopp vintertid. 

Nya tjänster för smartare energianvändning

I arbetet med smartare energianvändning har vi också tagit fram tjänster för uppföljning och styrning av energianvändning för såväl villor som större fastigheter. Med smart styrning kan kunderna både spara pengar och energi utan att kompromissa om komfort och inomhusklimat.

Utveckling av Solnaverket

Våra ägarkommuner Solna och Sundbyberg växer snabbt. Dialogen med dem är avgörande för att kunna anpassa och utveckla vår verksamhet i samma takt som städerna växer. I juni 2017 godkände Byggnadsnämnden i Solna planprogrammet för bostäder i sydvästra Huvudsta och utveckling av verksamheten på Solnaverket. 

Arbetet med detaljplaner tog sedan vid, liksom arbetet med att ta fram ett nytt miljötillstånd, vilket krävs om vi ska kunna ersätta gamla pannor med nya, och därmed bli av med kvarvarande fossilbaserad produktion. Samråd om nytt miljötillstånd och färdiga förslag för detaljplaner hölls i mars – april. Processen fortsätter och vi ser fram emot utvecklingsmöjligheterna.

Andel förnybart 99,3 %

Miljönyckeltalen för fjärrvärme förbättrades avsevärt 2017 jämfört med föregående år. En anledning är att nya biooljeblandningar har gjort det möjligt att ersätta fossil produktion med förnybar produktion.

Varumärkesarbete som ledde fram till vårt nya utseende

Under hela året 2017 genomförde vi ett varumärkesarbete där syftet var att se hur vi kan förstärka och förtydliga vårt varumärke. Alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet som mynnade ut i insikten om att vi behöver förändra vårt utseende. Det behövs för att bättre spegla det moderna och miljömedvetna företag vi är idag. 

I december tog styrelsen beslut om en ny logotyp som nu är lanserad. Vårt nya utseende introducerades i april, samtidigt som vi drog igång vårt 25-årsjubileumsfirande. Vi hoppas få fira det tillsammans med dig! Välkommen att läsa mer om det gångna årets händelser och hör gärna av dig om du har synpunkter på vår verksamhet.