X

Fjärrvärmen viktigt svenskt bidrag i arbetet mot tvågradersmålet

Klimattoppmötet COP21 pågår för fullt och det är 18 år sedan den senaste globala klimatöverenskommelsen gjordes i Kyoto 1997. Forskning visar att EU skulle kunna nå klimatmålen på ett enklare och billigare sätt med hjälp av utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla, än med andra alternativ.

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybar och återvunnen värme den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. Fjärrvärmen är ett viktigt svenskt bidrag i arbetet mot tvågradersmålet när urbaniseringen ökar i världen, skriver Lotta Brändström, vd Göteborg Energi och Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme, i en artikel i Dagens Samhälle.

Vad händer då inom fjärrvärmeområdet på klimatmötet i Paris COP21? Morten Valestrand, journalist som bland annat skriver för Fjärrvärmetidningen, bevakar klimattoppmötet för Svensk Fjärrvärmes räkning. Här kan du följa hans reflektioner från dagarna.