X

Ingen prishöjning - för femte året i rad

För femte året i rad – ingen prishöjning

2019 års pris på fjärrvärme ligger kvar på samma nivå. Det är femte året i rad som fjärrvärmepriset inte ändras. Prisdialogens styrelse beviljade under augusti fortsatt medlemskap i Prisdialogen för Norrenergi.

Att föra dialog om priset på fjärrvärme – Prisdialogen – är en arbetsmodell som tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige). Den bygger både på lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Målsättningen är att stärka kundens ställning och uppnå en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Prisåtagande för tre år framåt

Dialogen innebär att Norrenergi vid gemensamma samrådsmöten med olika kunder kommit överens om principerna för prissättningen på fjärrvärme. För Norrenergi handlar det bland annat om att man gör ett prisåtagande för tre år framåt där första året 2019 har oförändrad prisnivå jämfört med i år. Prognosen för 2020 innebär en genomsnittlig justering av priset för fjärrvärme på mellan 0 % och +2 %. Prognosen för år 2021 är något osäkrare och ligger på en justering mellan 0 % och +3 %.

Kostnadsbaserad prissättning

Norrenergis prissättning är kostnadsbaserad och därtill gäller att priset ska vara konkurrenskraftigt. Målet är att kunden ska uppleva att värme och kyla i kretslopp från Norrenergi är det mest resurssmarta och prisvärda alternativet.

Utvecklar oss som naturlig energipartner

– Det är värdefullt att ha dialog om principerna och skapa en ökad förståelse mellan oss och kunderna. Vi ser också våra samrådsmöten som ett viktigt forum där vi får inspiration hur vi kan fortsätta utveckla oss som den naturliga energipartner vi vill vara för kunderna, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

I årets Prisdialog medverkade följande kunder:

  • AMF Fastigheter
  • Akademiska Hus
  • Fabege
  • HSB
  • Förvaltaren
  • Riksbyggen
  • Signalisten
  • Skandia Fastigheter
  • SSSB
  • Vasakronan

Här hittar du Norrenergis prisändringsmodell för 2019 - 2021.

Här hittar du Normalprislista 2019 för vår fjärrvärme