X

Energibranschen – bästa branschen i ny kartläggning

Energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i. Det visar kartläggningen Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® 2018 som Nyckeltalsinstitutet gjort på uppdrag av Energiföretagen Sverige.

Kartläggningen Attraktiv Arbetsgivarindex® speglar arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och visar hur attraktiv arbetsgivaren är jämfört med andra organisationer och företag. I den totala databasen för Nyckeltalsinstitutets kartläggning ingår företag ur olika branscher med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare. Det motsvarar cirka 13 procent av alla som arbetar i Sverige.

En av de allra bästa

Nyckeltalsinstitutet har gjort kartläggningen på uppdrag av Energiföretagen Sverige och den visar att energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i. Till och med en av de allra bästa utifrån de nyckeltal som Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 mäter, enligt Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet.

Lägre sjukfrånvaro och få anställda per chef

Några av de viktigaste slutsatserna i undersökningen är att energibranschen har mycket lägre sjukfrånvaro och färre anställda per chef än medianen för samtliga medverkande företag och branscher.