X

Den enes kyla blir den andres värme

Den enes kyla blir den andres värme

Flytta runt energin i nätet istället för att producera ny? Ja, lite hårdraget är detta idén bakom morgondagens 5G-system, där värme och kyla flyttas runt i kretslopp – något som kraftigt minskar produktionsbehovet. – Totalt sett blir det en lägre kostnad, färre effekttoppar och förstås bättre för klimatet, säger Niclas De Lorenzi, nätchef på Norrenergi.

Fjärrvärmen såg dagens ljus första gången redan 1877, då ingenjören Birdsill Holly startade ett fjärrvärmenät i Lockport i USA. Han var den förste som sålde värme, då i form av ånga. Sedan dess har fjärrvärmen utvecklats steg för steg, och när vi blickar framåt pratar vi idag om femte generationen eller 5GDHC.

– Förkortningen står för Fifth Generation District Heating Cooling och bygger på att överskottsvärme flyttas från kund till kund och att den kan lagras, säger Niclas De Lorenzi.

Detta möjliggörs dels av dagens lågtemperatursystem, dels av digitaliseringen.

– Under en längre tid har bostadsbyggandets krav på framtemperaturen sjunkit. För tjugo år sedan krävdes det över 100 grader för att förse en fastighet med värme och varmvatten, medan vi idag bygger mer energisnåla hus och fastigheter. Och då räcker det med en framtemperatur på 40 till 60 grader. Det är detta vi kallar för lågtemperatursystem.

Nytta av låga temperaturer

De äldre systemen är byggda för lite högre temperaturnivåer, men när man idag bygger nya bostadsområden är det möjligt att även bygga lågtemperatursystem.

– Om kunderna då har överskottsvärme eller kyla kan de mata in den i lågtemperaturnätet så att en annan kund kan använda den. Även Norrenergi har nytta av överskottsvärmen, som vi tar emot och värmer ytterligare i vårt värmeverk. Det är därför de kunder som använder fjärrkyla på vintern får betalt för den. Med andra ord pratar vi verkligen om ett smart kretslopp här, säger Niclas De Lorenzi.

En förutsättning är att kundernas centraler är uppkopplade så att både värmeleverantören och kunden kan styra effektuttaget. Och med hjälp av den digitala tekniken går det att i realtid styra och flytta energin dit det behövs. Ju större nät, desto effektivare system.

– När vi kan effektstyra hela områden kan vi göra effektoptimeringar de kallaste timmarna och fördela ut temperaturbehovet mellan alla kunder i nätet. När kunder flyttar sin överskottsvärme i ett lågtemperatursystem blir resultatet att ingen ytterligare energi behöver tillföras.

Systemen integreras

Niclas De Lorenzi har en lång erfarenhet av att arbeta med framtidens fjärrvärme- och fjärrkylsystem, på både svensk och europeisk nivå. Idag är han bland annat ordförande för utvecklingen av fjärrkyldistribution inom EU. Niclas konstaterar att den tekniska utvecklingen för produktion, lagring och distribution har funnits en längre tid – men att dessa tidigare inte har integrerats fullt ut.

– Det är digitaliseringen i kombination med det sjunkande temperaturbehovet som faktiskt gör detta möjligt idag.

Lågtemperatursystem har testats på några platser i Stockholmsregionen och Norrenergi för just nu en dialog med flera fastighetsägare.

– Systemet är inget som man installerar i äldre hus, det måste ske parallellt med att ett nytt område med nya fastigheter byggs. Så det krävs en del framförhållning, säger han.

När 5G är verklighet och överskottsvärmen kan utnyttjas i kretsloppet kommer produktionsbehovet att minska med cirka tio procent. Och på lång sikt sjunker produktionen mer än så.

– Istället för att enbart producera energi blir vår roll att flytta och styra den värme och kyla som redan finns där med hjälp av vårt distributionssystem, säger Niclas De Lorenzi.

190425 Den enes kyla blir den andres värme3.jpg

Se fjärrvärmens utveckling från 1800-talets slut till dagens lågtempererade vatten (klicka för större bild).