X

Deltar i White Monday för cirkulära system

Deltar i White Monday för cirkulära system

Även i år deltar vi i White Monday som tar ställning för cirkulära system som motpol till onödig konsumtion. Med vår streamade fjärrvärme återanvänder vi värme som blir över, gör ny värme av den och flyttar den till dem som behöver. 

Norrenergi fortsätter att stötta White Monday, motrörelsen till årets största shoppingdag, Black Friday, då mycket är på rea. Istället för linjär konsumtion uppmanar White Monday till cirkulär ekonomi där vi tillsammans maxar återvinningen av alla material och i alla processer. I år infaller dagen den 25 november och en rad svenska företag deltar och presenterar cirkulära initiativ som motvikt.

– White Monday är alternativet till Black Fridays överkonsumtion. Över 100 företag går ut med cirkulära prova-på-rabatter på cirkulära tjänster, second-hand, uthyrning och reparation. Vi gör det liksom enkelt för konsumenten att shoppa med gott samvete – utan att det skadar vår planet, säger Henning Gillberg, grundare av White Monday.

Behöver konsumera smartare 

Jordens resurser håller inte för den konsumtionstakt vi har idag. Innan 2050 behöver vi i Sverige minska våra koldioxidutsläpp från 10 ton till under 1 ton per person och år, för att klara målen i Paris-avtalet. 

Cirkulärt med återvunnen värme i kretslopp

I Sverige har vi en väl utbyggd fjärrvärme. Det fina med de välutbyggda fjärrvärmenäten är att vi med deras hjälp kan återanvända värme och transportera den på nytt till dem som behöver den. 

På Norrenergi brukar vi säga att vi streamar värme runt om i våra städer. Och när vi gör det bildas smarta kretslopp. Ett sådant smart kretslopp är att vi tar vara på värmen i renat avloppsvatten från Bromma reningsverk och gör ny värme av den. Dessutom tar vi vara på sådant som annars skulle bli över och gör värme av det istället, som när vi eldar vi träpulver från pellets som tillverkas av restprodukter.

Vi återvinner fler saker än värme

Ett annat, helt dagsaktuellt exempel på hur vi jobbar för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle är att vi syr om de här varselvästarna med vår gamla logga på. Nu blir de skoskydd för våra besökare på Solnaverket istället!

191125 White Monday västar.jpg