X

Deltar i Circular Monday för cirkulära system

Deltar i Circular Monday för cirkulära system

Vi behöver ta hand om vår planet, därför deltar vi i Circular Monday även i år. Ett initiativ som uppmuntrar cirkulär konsumtion och har återbruk i centrum. Värmen vi återvinner och streamar i smarta kretslopp är ett bidrag till ett mer cirkulärt samhälle.

Norrenergi fortsätter att stötta Circular Monday som infaller måndagen före Black Friday. Initiativet vill visa på alternativa sätt att konsumera och uppmuntra till cirkulär konsumtion där vi tillsammans maxar återvinningen av det som redan finns. Där saker komma till nytta och användning igen och igen och skapar smarta kretslopp. Vilket är precis vad vi sysslar med!

Vad betyder cirkulär?

”Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.”


Så skriver Naturskyddsföreningen om vad som menas med cirkulär ekonomi. År 2009 var vi först ut att miljömärka vår värme med deras miljömärkning Bra Miljöval.

Enligt Naturskyddsföreningen är valet av värme märkt med Bra Miljöval en klimatinsats som tar oss ett steg närmare ett hållbart samhälle. Så med hjälp av värmen vi strömmar i de välutbyggda fjärrvärmenäten i våra städer, är du som kund hos oss, hela tiden med och bidrar till smarta cirkulära kretslopp.

Cirkulära genom att återvinna 

På Norrenergi brukar vi säga att vi streamar värme. Och när vi gör det bildas kretslopp. Som till exempel när vi återvinner värmen i renat avloppsvatten från Bromma reningsverk och gör ny värme av den. Eller när vi återvinner restprodukter från skogsindustrin som annars skulle bli över och gör värme av det också.

Så bidrar vi tillsammans till ett mer cirkulärt samhälle.