X

Definitiva miljövärden klara

Definitiva miljövärden klara

Andelen förnybart bränsle i Norrenergis fjärrvärmeproduktion 2016 uppgår till 96 procent, och då är även transporterna inräknade. När regeringen nu föreslår höjd skatt på fossilbaserad värmeproduktion är vi glada över vår fjärrvärmes höga miljöprestanda.

Norrenergis miljövärden för 2016 är nu definitiva och vår andel förnybart i produktionen, inklusive transporter, sjönk från 99,6 procent 2015 till 96 procent under 2016. Minskningen är en följd av låga utetemperaturer som i kombination med nya lagkrav för emissioner medförde att vi inte kunde elda bioolja som planerat.

Förslag om höjd skatt får litet genomslag – hög andel förnybart

Våra kunders miljöintresse tillsammans med egna höga ambitioner i miljöarbetet ledde till att vi år 2008 respektive 2009 var först i Sverige att märka all vår värme och kyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. En miljömärkning som kännetecknas av mycket höga krav. 

Sedan flera år tillbaka har Norrenergi också haft en mycket hög andel förnybart. Med undantag för ett par extremt kalla vintrar har andelen förnybart i vår fjärrvärmeproduktion legat runt 95 procent eller bättre under de senaste tio åren. Ett normalkallt år ligger den runt 98 procent och 2016 var den så låg som 99,6 procent. 

När nu regeringen föreslår att höja skatten på fossilbaserad värmeproduktion är vi glada att Norrenergi kommit så långt i sin omställning till förnybart.

Omställning till förnybart starkt bidrag till Sveriges klimatmål

Även fjärrvärmebranschen i stort har gjort en stor omställning. Sedan 1990 och framåt har branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, återvinning av spillvärme med mera minskat Sveriges totala koldioxidutsläpp med en femtedel på två decennier. 

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige redan lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. Effekten av branschens omställning hittills motsvarar fyra gånger det svenska klimatmålet. 

På Norrenergi har vi som mål att nå 100 % klimatneutral verksamhet och vi jobbar målmedvetet för att infria det. På så sätt vill vi skapa mervärden som hjälper våra kunder att bli mer hållbara.

För mer information kontakta:
Dana Wojciechowska, miljö- och säkerhetschef, telefon 08-475 04 55 
Monica Vilhelmson, kommunikationschef, telefon 08-475 05 60   
Du kan också e-posta på förnamn.efternamn@norrenergi.se