X

Definitiva miljövärden klara

Definitiva miljövärden för 2018 klara

Nu är våra slutliga miljövärden för 2018 klara. Andelen förnybart bränsle i vår fjärrvärmeproduktion fortsätter att ligga på en hög nivå som är nära vårt mål att vara helt klimatneutrala.

Norrenergis miljövärden för 2018 är nu definitiva och vår andel förnybart i produktionen, inklusive transporter var 98,8 procent under 2018.

Andelen förnybart är något lägre än förra året då den var 99,3 procent. En av anledningarna är, som vi tidigare berättat, att vi använt fler mobila pannor. Pannorna eldas med fossil olja och används vid olika typer av röromläggningar, för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt vid tillfälliga planerade avstängningar.

Fjärrkyla

Andelen förnybart bränsle för fjärrkyla är 100 procent precis som tidigare år. Andelen koldioxidekvivalenter uppgår till 7 gram per kilowattimme.

Alla värden hittar du här

Något lägre svavelutsläpp jämfört med våra preliminära miljövärden

De slutliga miljövärdena är i stort sett identiska med de preliminära miljövärden som vi kommunicerade i början av februari. En liten förändring har skett efter den obligatoriska revisionen som varje år görs av en oberoende inspektör. Förändringen gäller mängden svavel som sänkts med 2 enheter, från preliminära 7 mg per levererad kWh fjärrvärme, till 5 mg.

Tack för ert engagemang

Vi är glada att intresset för våra miljövärden är så stort och vill tacka våra kunder för ert engagemang som bidrar till att vi hela tiden blir bättre. Det var våra kunders miljöintresse tillsammans med egna högt ställda ambitioner i miljöarbetet som ledde till att vi år 2008 var först i Sverige med att märka all vår värme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. En miljömärkning som kännetecknas av mycket höga krav. 

Sedan flera år tillbaka har vi också haft en mycket hög andel förnybart. Ett normalkallt år ligger den runt 98 procent och 2016 var den så hög som 99,6 procent. 

På Norrenergi har vi som mål att nå 100 % klimatneutral verksamhet och vi jobbar målmedvetet för att infria det. På så sätt vill vi skapa mervärden som hjälper våra kunder att bli mer hållbara.