X

De undersöker hur datacenter kan samverka med energibolagen

De undersöker hur datacenter kan samverka med energibolagen

Nyligen kunde vi berätta att vi inom kort ska börja återvinna värmen från ett datacenter i Solna. Detta är ett område som intresserar Jessica Lind och Erik Rundgren. De studerar på KTH och har valt att skriva sitt examensarbete hos oss för att kartlägga hur datacenter och energibolag kan samverka om värmeleveranser.

Jessica Lind och Erik Rundgren läser sista terminen på civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi vid KTH. Under studietiden har de inriktat sig mot energisystem och läser nu masterprogrammet Uthållig Kraftproduktion. Och där har frågor kring hur vi tillsammans kan nyttja värme i kretslopp fångat deras intresse.

Examensarbetet som de skriver hos Norrenergi handlar om hur datacenter kan fungera som värmeleverantör i fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Syftet är att kartlägga de möjligheter och synergier som finns för olika samarbeten på området. 

– Vi har intervjuat representanter för olika delar av branschen, berättar Erik. Det har varit lite av ett pussel att lista ut vem som ägnar sig åt vad och man kan dela in dem i tre olika kategorier:  
•    Enterprise – företag som har sitt egna datacenter
•    Third-party providers – företag som hyr ut plats eller kapacitet i sina datacenter
•    Global Internet providers – globala jätteföretag som Amazon eller Facebook

– Ofta kan gränserna mellan dem vara lite flytande och det finns flera olika ägarstrukturer inom varje segment, fortsätter Erik. För att kunna identifiera hur energibolag och datacenter kan samverka gäller det att veta vad som driver de olika aktörerna och hur de ser på sin egen roll i samhället. Därför kommer vi förstås också ha en hel del diskussioner med nyckelpersoner på Norrenergi. När vi presenterar vårt arbete i vår, hoppas vi kunna svara på vilka som kan vara intressanta samarbetspartners för Norrenergi.

Ökande intresse för samarbeten som tar vara på resurser
Vad har ni fått för input från branschen så här långt?
– Vi har förstått att hög säkerhet är prioriterat och under lång tid har det handlat om att bygga ett oberoende mot omvärlden, berättar Jessica. Men nu verkar det som att fler och fler intresserar sig för samarbeten inom effektivisering och resursåtervinning. Fler företag inser att det går att göra ekonomiska vinster på att bli mer miljövänlig. Dessutom ställer allt fler av datacentrens kunder krav på att det finns ett utvecklat hållbarhets- och miljöarbete hos sina leverantörer.

I vår presenterar Erik och Jessica resultatet av sitt arbete. Vi ser fram emot det och önskar dem lycka till med arbetet!