X

Dags att energideklarera? Så här funkar det

Dags att energideklarera? Så här funkar det

Elförbrukning, radonhalt och energianvändning. Det är några av de uppgifter som ska redovisas i den energideklaration som bland annat bostadsrättsföreningar måste göra. Det är dock inte så krångligt som det verkar – bara man vet var man ska leta.

Var tionde år ska alla flerfamiljshus och byggnader med en golvyta över 250 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten ha en energideklaration. Och eftersom det är tio år sedan kravet infördes är det många bostadsrättsföreningar och företag som nu behöver förnya sina deklarationer.

– Energideklarationen ger byggnadsägaren en bra överblick över byggnadens energistatus och han eller hon kan se hur det går att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Men det finns inga tvingande åtgärder kopplade till energideklarationen, säger Daniel Nyqvist, produkt- och tjänsteutvecklare på Norrenergi.

Ändrade jämförelsetal gör det svårare att få hög klassning

Den nya deklarationen ställer högre krav än den gamla – bland annat är platsbesök i fastigheten obligatoriskt. Man har också ändrat jämförelsetalen – idag är det nybyggda, energisnåla fastigheter som är referens för den bästa klassningen (A och B). Detta gör att färre fastigheter får klassning A eller B än tidigare, även om inget har blivit sämre i fastigheten ur energisynpunkt. Det kan jämföras med vitvaror – ett gammalt kylskåp har sällan energiklass A. Och eftersom de flesta hus inte är nybyggda så har de inte heller de bästa energiklasserna.

190524 Energiklasserna Illustration Boverket3.jpg

Bra tillfälle att göra åtgärder som sparar energi – men inget måste!

Även om energiexpertens åtgärdsförslag inte är tvingande så är det ett bra tillfälle att göra energibesparingar.

– Det kan vara enkla åtgärder som kan ske omedelbart men också sådant som ska in i underhållsplanen, till exempel när det är dags för fönsterbyte nästa gång, menar Daniel. Och det finns mycket vi på Norrenergi kan hjälpa till med, till exempel att justera in fjärrvärmecentralen så att den går så optimalt som möjligt. Många av energiexperternas förslag är just styr- och reglertekniska åtgärder. Ett exempel på en sådan åtgärd är att prenumerera på vår tjänst Värmesmart, som oftast sänker energianvändningen med cirka åtta procent.

Vi hjälper dig gärna

Har du funderingar inför eller efter att du gjort din energideklaration? Vill du ha tips om hur du kan spara energi? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med de frågor och funderingar du har. Välkommen att höra av dig via e-post till kontakt@norrenergi.se eller ring oss på telefon 08 475 04 40.

Här hittar du också svar på vanliga frågor som kan dyka upp inför deklarationen.

Här hittar du Boverkets information om energideklaration.