X

Bra Miljöval-märkningen för fjärrkyla läggs ner

Naturskyddsföreningen har meddelat att de avslutar sin Bra Miljöval-märkning för fjärrkyla den 1 april. Det innebär att Norrenergis fjärrkyla inte längre kan vara märkt med Bra Miljöval. 

Naturskyddsföreningen startade den nu välkända miljömärkningen Bra Miljöval för 25 år sedan. Märkningen är tänkt att fungera som en hjälp till medveten konsumtion, vilket bidrar till att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Bra Miljöval är en oberoende tredjepartsmärkning som varken är kopplad till säljaren eller köparen, och kännetecknas av mycket höga krav.

Lågt intresse för märkningen

För ungefär tio år sedan var Norrenergi först ut i Sverige med att miljömärka all fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Att märkningen för fjärrkyla nu läggs ner beror på att intresset för produkten har varit lågt – Norrenergi är ett av endast två företag i Sverige som har Bra Miljöval-märkt fjärrkyla.

Att märkningen försvinner påverkar inte vår fjärrkylas miljöprestanda. Sedan tio år produceras vår fjärrkyla med 100 % förnybara bränslen.

Fortsatt fokus på ständig förbättring

En av grundpelarna i miljömärkningen är att produkterna och tjänsterna som bär märkningen hela tiden måste utvecklas för att gradvis bli ännu mer skonsamma för miljön.

– Många av våra kunder bedriver idag ett omfattande hållbarhetsarbete där fastighetens energianvändning är en viktig fråga. I vårt hållbarhetsarbete riktar vi stort fokus på att löpande höja miljöprestandan, både för vår fjärrvärme och fjärrkyla. På så sätt skapar vi mervärden som hjälper våra kunder att bli ännu mer hållbara, säger Dana Wojciechowska, miljö- och säkerhetschef på Norrenergi.

– Vår fjärrkyla har genom åren uppfyllt Bra Miljövals krav med råge och vi siktar hela tiden lite högre i vårt miljöarbete. Att märkningen på fjärrkyla avslutas förändrar inte den strävan.