X

Bidrar till ett mer cirkulärt Sverige

Bidrar till ett mer cirkulärt Sverige

Vi är med och stöttar White Monday – en motrörelse till fenomenet Black Friday. En satsning som uppmanar till cirkulär ekonomi där vi tillsammans maxar återvinningen.

White Monday infaller måndagen innan Black Friday – årets största shoppingdag då mycket är på rea. Idag den 19 november är det dags! Satsningen lyfter fram cirkulära alternativ, som en motpol till den linjära konsumtion och hets som skapas på fredagen. Det är andra året i rad som dagen anordnas.

– Cirkulär ekonomi är precis som bra entreprenörskap – det handlar egentligen om att göra mer av mindre, säger Liselotte Norén, kundansvarig på Norrenergi.

Istället för linjär ekonomi och nykonsumtion ville grundarna till White Monday skapa en egen dag för att uppmana till cirkulär ekonomi. Förenklat innebär det att man ska maxa återvinning av alla material och i alla processer. Med satsningen har man bjudit in en rad svenska företag att presentera särskilda “White Monday”-erbjudanden för just cirkulära initiativ.

Hållbarhet i alla processer

Vi stöttar initiativet och vill öka uppmärksamheten för möjligheterna som finns med återvinning av befintliga resurser. Själva har vi tagit vara på värmen i Sundbybergsbornas duschvatten i trettio år och utvecklar hela tiden nya samarbeten för att återvinna energi som annars skulle bli över. Vi gör också värme genom att elda träpulver från pellets som tillverkas av restprodukter.

– Vi har med hållbarhetstänket i alla processer på företaget. Vår strävan mot att hela tiden förbättra våra miljövärden har lett till att vår fjärrvärme förra året var 99,3 % förnybar, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi.

Här är vi, fulla av energi, på terrassen på Solnaverket.

Vi gör ny värme av värme som blir över.

Smarta kretslopp

I vårt arbete mot en 100 % klimatneutral produktion tar vi vara på värme som blir över och flyttar den till dem som behöver. På kontor, i datahallar och i köpcenter skapas överskottsvärme av till exempel solinstrålning, elektronisk utrustning och människor.

– Med vår fjärrkyla kyler vi bort överskottet och omvandlar det till fjärrvärme. Resurssmart för oss alla och ekonomiskt intressant för våra kunder, säger Stefan Persson, vd på Norrenergi.